Ajankohtaista
Merja Mäkisalo-Ropponen seisoo kädet ristittynä ja katsoo kameraan hymyillen. Hänellä on päällään mustavalkoinen paita ja oranssi huivi. Taustalla on vihreä maisema ja koivuja.

Vieraskynässä Merja Mäkisalo-Ropponen: Vammaisten yhdenvertaisuus vaatii tekoja myös hyvinvointialueilla

Tulevissa aluevaaleissa vammaispolitiikka ja erityisesti vammaisten oikeuksien toteutuminen tulee nostaa vahvasti esille. Tulee muistaa, että vammaispalveluissa ei ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta tai harkinnanvaraisista etuuksista, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa. 

Vammaiselle omannäköisen elämän toteutuminen voi edellyttää esimerkiksi oikeutta tulkkauspalveluun, henkilökohtaiseen avustajaan ja kuljetuspalveluun.  Vammaisten yhdenvertaisuus edellyttää myös positiivista erityiskohtelua eli sen ymmärtämistä, ettei palveluja voi järjestää ”kaikille kaikkea saman verran ja samalla tavalla”- periaatteella. Palveluissa on aina lähdettävä liikkeelle yksilön tarpeista.

Suomi on ratifioinut kesäkuussa 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää heidän ihmisarvonsa kunnioittamista. 

Sopimuksen määräykset edellyttävät myös, että kaikissa vammaisia koskevissa asioissa vammaiset henkilöt otetaan mukaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja heitä koskevaan päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa myös vammaisneuvostojen ja kokemusasiantuntijoiden vahvempaa hyödyntämistä.

Sopimuksessa asetetaan sopimusvaltioille velvoite toteuttaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus täysimääräisesti kattaen kaikki elämänalueet. Tämä koskee niin työelämää, harrastuksia kuin päätöksentekoprosesseja.

Aito osallisuus voi toteutua, jos ympäristö on esteetön ja tarvittavat palvelut, esimerkiksi erilaiset apuvälineet, kuljetuspalvelut sekä henkilökohtainen apu ovat saatavilla oikea-aikaisesti. Lisäksi tarvitaan asenteiden esteettömyyttä eli avointa suhtautumista toisiimme – vammoista tai muista ominaisuuksistamme riippumatta. 

Tulevilla hyvinvointialueilla tullaan tekemään merkittäviä vammaisia ja heidän palveluitaan koskevia päätöksiä ja siksi on tärkeää, että ehdokaslistoilla myös vammaisia henkilöitä. Kokemusasiantuntijuus päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa varmistaa myös vammaisvaikutusten paremman arvioinnin.

SDP:n vammaispoliittisen työryhmän kuntavaalitavoitteet

YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteutumiseksi hyvinvointialueilla SDP:n vammaispoliittinen työryhmä (VAMPO) on asettanut seuraavat neljä vaalitavoitetta:

  1. Vammaisneuvoston rooli hyvinvointialueiden päätöksentekoprosesseissa on selkeästi määriteltävä
  2. Kaikkeen päätöksentekoon on sisällytettävä vammaisvaikutusten arviointi
  3. Jokaisella alueella on oltava vammaisasiamies
  4. Kaikkien palveluiden on oltava esteettömiä ja saavutettavia

Toivottavasti voimme yhdessä sitoutua näiden tavoitteiden edistämiseen.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja

SDP:n vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja
Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja

[email protected]

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta jossa julkaistaan Demarinaisten ja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen luottamushenkilöiden ja toimijoiden kirjoituksia. Tekstit ovat vieraiden itsensä kirjoittamia ja edustavat heidän omia näkemyksiään.