Ajankohtaista
Pinja Perholehto katsoo itsevarmana sivulle. Hänellä on päällään musta paita jossa vihreitä ja violetteja pisteitä.

Vieraskynässä Pinja Perholehto: Koronakriisi on myös tasa-arvokriisi

Yhteiskunnallisilla kriiseillä on ollut läpi historian tapana jättää tasa-arvoasiat muiden jalkoihin. Naisten ja tyttöjen asema ei ole valitettavasti säästynyt vaurioilta tälläkään kertaa. Maailman talousfoorumin Global Gender Gap -raportti kuvaa pandemian viivästyttävän tasa-arvon saavuttamista jopa vuosikymmenillä.

Viimeisten puolentoista vuoden aikana jyllännyt pandemia on vaikuttanut ihmisten toimeentuloon, aiheuttanut huolta omasta ja läheisten hyvinvoinnista sekä lisännyt muun muassa yksinäisyyttä. Aiemmista talouskriiseistä poiketen koronakriisin työmarkkinavaikutukset ovat olleet kovimpia erityisesti naisvaltaisilla aloilla. Esimerkiksi ravintola- ja majoitusala on ollut merkittävien rajoitusten kohteena jo pitkään, sosiaali- ja terveyspalvelut taas jatkuvasti ylikuormittuneet.

Vaikka naisten palkkatyö on pandemian aikana vähentynyt, ei arkeen ole vapautunut lisätunteja, sillä näkymätön perhe- ja hoivavastuu on kasvanut samanaikaisesti. Ruoanlaitto, siivous, lastenhoito ja kotiopetus ovat esimerkkejä palkattomasta työtaakasta, joka kaventaa naisten mahdollisuuksia palkkatyön tekemiseen ja taloudellisen itsenäisyyden saavuttamiseen. Pandemia on siis paitsi heikentänyt naisten työmarkkina-asemaa, myös vahvistanut arjen sukupuolittuneita rooleja.

Mitä pidempään pandemia kurittaa maailmaa, sitä enemmän sukupuolten välinen tasa-arvo kärsii sen välillisistä vaikutuksista. Marinin hallitus on osoittanut sitoutuneensa edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta myös poikkeusoloissa. Tämän sitoumuksen tulee näkyä konkreettisina toimina kuitenkin myös tulevaisuudessa, vaikka paine sopeuttaa julkista taloutta ja palveluita kasvaisi.

Kun yhteiskuntaa päästään pandemian jälkeen jälleenrakentamaan, on epätasa-arvon juurisyyt ja eriarvoisuutta lisäävät rakenteet nostettava kaiken keskiöön. Hyvinvointivaltiolla ei ole varaa palata takaisin vain vanhaan, epätasa-arvoiseen normaaliin.

Pinja Perholehto

Demarinuorten puheenjohtaja
[email protected]

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta jossa julkaistaan Demarinaisten ja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen luottamushenkilöiden ja toimijoiden kirjoituksia. Tekstit ovat vieraiden itsensä kirjoittamia ja edustavat heidän omia näkemyksiään.