Ajankohtaista

Vieraskynässä Suna Kymäläinen: Lapsiperheköyhyyttä vastaan yhdenvertaisuuden puolesta

Jokaisella lapsella on yhdenvertainen oikeus hyvään elämään. Eräs hyvän elämän edellytyksistä on perheiden riittävä toimeentulo. Etenkin pienen lapsen kehitykseen köyhyydellä on kauaskantoiset vaikutukset. Lapsiperheköyhyys onkin ennen kaikkea yhdenvertaisuuskysymys.

Lapsiperheköyhyys on edelleen Suomessa valitettava ja huolestuttava tosiasia. Yli kymmenen prosenttia lapsista Suomessa elää köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa. Tätä ovat entisestään pahentaneet koronapandemia sekä tänä vuonna kiihtynyt inflaatio ja ostovoiman heikkeneminen. Talousennusteiden mukaan tulevana vuonna edessä on todennäköisesti taantuma, joka ei ainakaan helpota lapsiperheiden tilannetta.

Vähävaraisuudesta seuraa lapsille paitsi niukkuutta välttämättömissä hyödykkeissä kuten elintarvikkeissa, myös esimerkiksi harrastamisen mahdollisuudet pienenevät ja uusien taitojen oppiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus lapsen elämässä vähenevät, kun perheiden on pakko säästää sekä pakollisista elämisen kustannuksista että vapaa-ajan aktiviteeteistä. Tutkimusten mukaan, jos lapsuuden perheessä saadaan pitkäaikaisesti toimeentulotukea, on nuorella viisinkertainen riski jäädä ilman toisen asteen tutkintoa. Tämä taas on riski yhteiskunnalliselle syrjäytymiselle ja muille sosiaalisille ongelmille.

Syyt lapsiperheköyhyysilmiön taustalla ovat moninaiset. Taustalla on pidemmän ajan yhteiskunnallisen muutoksen tekijöitä kuten elinkustannusten nousu. Ilmiön monimutkaisuus myös tekee sitä vastaan taistelusta vaikeampaa. Tähän tarvitsemme niin työllisyyttä, työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, varhaiskasvatusta ja perusopetusta kuin maksuttomia harrastuksia edistäviä toimenpiteitäkin. Tämä toisi myös merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä pitkässä juoksussa, kun ongelmiin puututaan ajoissa ja niitä ehkäistään jo ennalta.

Koti on elintärkeä osa lapsen perusturvallisuudentunnetta. Vahvimpia lapsiperheköyhyyttä aiheuttavia tekijöitä Suomessa on kuitenkin asumisen kalleus. Monella pienituloisella perheellä asuminen vie jopa lähes puolet käteen jäävistä tuloista. Tämä on perheiden toimeentulon kannalta kestämätöntä. Erityisesti tänä talvena, kun lämmityksen ja sähkön hinta on moninkertaistunut aiempaan verrattuna, perheet ovat todella tiukoilla. Siksi tarvitsemmekin yhä enemmän myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa sekä ARA-asumista, jotta esimerkiksi vuokrat eivät olisi perheille liian korkeita. Tämän eteen Sanna Marinin (sd.) hallitus onkin tehnyt hyvää työtä.

Tällä viikolla, 13.12. vietettiin Lucian päivää, eli valon juhlaa. Pieni valonpilkahdus ja hyvä uutinen lapsiperheille tässä haastavassa taloustilanteessa on esimerkiksi se, että nyt joulukuussa lapsiperheet saivat ylimääräisen lapsilisän, josta hallitus päätti kompensoidakseen tänä vuonna nähdyn elinkustannusten nousun vaikutuksia.

Näinä epävarmoina aikoina onkin tärkeää, että muistamme myös valon kaiken pimeyden keskellä. Pian saamme toivon mukaan kaikki rauhoittua joulun sanoman äärelle ja viettää aikaa läheistemme kanssa. Erityisesti toivon tätä kaikille lapsiperheille.

Suna Kymäläinen

SDP:n kansanedustaja

[email protected]

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta, jossa julkaistaan Demarinaisten ja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen luottamushenkilöiden ja toimijoiden kirjoituksia. Tekstit ovat vieraiden itsensä kirjoittamia ja edustavat heidän omia näkemyksiään.