Ajankohtaista

Vieraskynässä Tuula Petäkoski-Hult: Kahden puhemiehen kuorma kohtuuton pitkittyneessä keskustelussa

Eduskunnassa käytiin ennätyspitkä keskustelu EU:n elpymispaketista. Eduskunnassa tulee olla tilaa pitkällekin, asiaa eteenpäin vievälle keskustelulle, mutta nyt koettua keskustelumaratonia ei kaivata. Prosessin aikana tuli selväksi, että eduskunnan työjärjestystä on pohdittava ja täsmennettävä ohjeistusta siltä osin kuin asiantuntijoiden kanssa käytävässä keskustelussa perustellusti nähdään esimerkiksi pöytäämiskäytäntöjen osalta. Mitä nuo tulevat muutokset ovat, niistä emme vielä tiedä, mutta muutosten tulee tukea eduskunnan toiminnan sujuvuutta ja täsmentää toimintaohjeita ja luoda uskoa demokraattisiin toimintatapoihin, joihin kaikki puolueet voisivat sitoutua. Riippumatta eduskunnan kokoonpanosta puolueryhmien ja kansalaisten etu on, että kaikki kiinnostuneet voivat seurata pitkääkin keskustelua luottaen demokratian toteutumiseen ja hyvien käytöstapojen osaamiseen.

Päätös EU:n elpymispaketista on erittäin tärkeä ja samoin päätöstä edeltävä keskustelu, jolle tulee olla aikansa ja paikkansa. Yksi asia, joka käytyä keskustelua väritti, oli eduskunnan puhemiehistöön kuuluvan henkilön oma ilmaus siitä, että olisi vaikea olla suhtautumatta myötämielisesti PS:n kansanedustajien puheenvuoroihin. Puhemiesten tehtävänä on suhtautua puheenvuoroihin ja esityksiin neutraalisti ottamatta kantaa poliittisesta näkökulmasta. Eduskunnan varapuhemies, Juho Eerola (PS), ei noudattanut työnsä periaatteita ja hänet jouduttiin tästä syystä laittamaan sivuun keskustelun ajaksi.  Näin keskustelun puheenvuorojen jakamis- ja seurantavastuu jäi puhemies Anu Vehviläiselle (KESK) ja varapuhemies Tarja Filatoville (SDP). Väliaikaista varapuhemiestä ei tällaisessa tapauksessa ole mahdollista asettaa, vaikka Eerolaa koskeva ratkaisu käytännössä kuormitti puhemiesten jaksamisen äärirajoille.

Haluankin osoittaa kiitokseni ja tukeni puhemies Anu Vehviläiselle ja varapuhemies Tarja Filatoville erinomaisesti tehdystä työstä. Työrupeama oli varmasti fyysisesti ja henkisesti raskas, koska työ oli tauotettava vain muutaman tunnin jaksoihin ja vähäisellä unella oli pakko tulla toimeen. Lääketieteen asiantuntijat voivat arvioida, miten tällainen työrupeama ja kuormitus vaikuttavat ihmiseen tehtävässä, jossa on koko ajan oltava tarkkana. Tässä maratonkeskustelussa oppositiopuolue perussuomalaiset ei ottanut huomioon puhemiesten jaksamista eikä mahdollisia terveysuhkia. Eduskunnan tulee olla inhimillinen työpaikka kaikille työntekijöille ja kansanedustajille.  Myös varapuhemiehen tulee sitoutua tehtävän asialliseen hoitamiseen, kun hän ottaa sen vastaan.

Tuula Petäkoski-Hult

Pirkanmaan Demarinaisten puheenjohtaja

Demarinaisten työvaliokunnan jäsen