Ajankohtaista

Vieraskynässä Ville Skinnari: Suomi panostaa naisten ja tyttöjen oikeuksiin

Naisiin kohdistuva väkivalta on voimakkaasti sukupuolittunut ilmiö, johon tulee puuttua kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Oikeusministeriössä on juuri valmistunut Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma 2020-2023. Se sisältää useita toimenpiteitä, joiden avulla lisätään ymmärrystä naisiin kohdistuvasta väkivallasta, esimerkkeinä viranomaisten koulutukset, kouluissa kampanjat turvallisesta seurustelusta ja väkivallan tunnistamisesta sekä valtakunnallinen kampanja nuoriin naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä.

Torjuntaohjelmaa tarvitaan, sillä tutkimusten mukaan suomalaiset naiset kokevat väkivaltaa huomattavasti enemmän kuin EU-maissa asuvat naiset keskimäärin. Tutkimukseen vastanneista 18-74 -vuotiaista suomalaisnaisista lähes puolet oli kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 vuotta täytettyään. Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna poliisin tietoon tulleista perhe- ja lähisuhdeväkivallan aikuisuhreista noin 77 prosenttia oli naisia. Koronapandemian aikana poliisin kotihälytysten tiedetään lisääntyneen alkuvuoden aikana lähes 50 prosenttia.

Laajan yhteiskunnallisen muutoksen aikaan saaminen vie aikaa, ja mahdollisuudet vaikuttaa yhdellä torjuntaohjelmalla ovat rajalliset. Siksi onkin hyvä korostaa, että Suomessa myös järjestöt tekevät merkittävää naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä. Järjestöissä on valtavasti osaamista ja asiantuntemusta naisiin kohdistuvan väkivallan erityiskysymyksistä ja väkivaltaa kohdanneiden ihmisten auttamisesta. Lisäksi monet uhreille ja tekijöille tarjolla olevista palveluista ovat järjestöjen ylläpitämiä ja tarjoamia.

Suomen kehityspolitiikassa naisten ja tyttöjen oikeudet ovat ykköspainopiste. Haluan nostaa esiin ajankohtaisen uutisen tältä osa-alueelta. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women koordinoi mittavaa Generation Equality –prosessia, jossa sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen oikeuksia edistetään kuudessa toimintakoalitiossa konkreettisin toimenpitein ja sitoumuksin. Meksiko ja Ranska käynnistivät Generation Equality –prosessin naisten oikeuksien Peking+25 -juhlavuoden kunniaksi.

Suomi on valittu vetämään teknologiaa ja innovaatioita koskevaa toimintakoalitiota. Muita koalition johtajia ovat muiden muassa Tunisia, Armenia, UNICEF, International Telecommunications Union ITU ja Rockefeller Foundation. Koalition johtajiksi tullaan vielä valitsemaan edustajia ainakin yksityisen sektorin ja nuorisoliikkeen puolelta.

Suomen alustavia painopisteitä ovat digitaitoihin ja digitalisaatioon liittyvän sukupuolikuilun kaventaminen, sukupuolisensitiivisen teknologian ja innovaatioiden kehittäminen sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan verkkoväkivallan poistaminen ja turvallisten digitaalisten tilojen luominen kaikille. Suomi haluaa koalitiotyön kautta tuoda yhteen ja osallistaa laajasti suomalaisia tasa-arvo- ja teknologiateeman parissa toimivia kansalaisjärjestöjä, julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita sekä nuoria.

Ville Skinnari, kehitysyhteistyö – ja ulkomaankauppaministeri, SDP:n 2. varapuheenjohtaja

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta, jossa joka viikkoa yksi SDP:n kansanedustaja kirjoittaa hänelle tärkeästä tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen liittyvästä asiasta.