Ajankohtaista

Vihapuhe horjuttaa demokratiaa

Viime vuoden eduskuntavaaleissa saimme viimeistään huomata, että yhä enemmän verkon välityksellä tapahtuva kampanjointi ja poliittinen keskustelu on nostanut esiin riskin joutua vihapuheen ja häirinnän kohteeksi. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa väkivalta on saanut uuden muodon ja verkkoväkivalta vaikuttaa huomattavaan osaan yhteiskunnallisesti aktiivisista toimijoista. Pahimmillaan jatkuva maalittaminen verkkovainoaminen ja trollaus vaikuttavat niiden kohteeksi joutuneiden aktiivisuuteen ja hiljentävät yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvia.

 

Verkon väkivalta on sukupuolittunutta. Verkkoväkivallan uhreiksi joutuvat suuremmalla todennäköisyydellä naiset ja vähemmistöjen edustajat. European Women´s Lobbyn tutkimuksen mukaan naisilla on 27 kertainen riski joutua verkkovihan kohteeksi. Naisiin kohdistuva verkkoväkivalta on usein seksuaalisella väkivallalla uhkailua. Uhkakuvat kohdistuvat myös perheenjäsenten vahingoittamiseen.

 

” Vihapuhe ja verkkoväkivalta horjuttavat demokratiaa ja on selvää, että meillä tulee olla niihin nollatoleranssi. On kummallista, miten digitaalisessa maailmassa kuvitellaan pätevän eri säännöt kuin reaalimaailmassa, ” Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen painottaa.

 

”Meidän päättäjien on pidettävä huoli siitä, että digitaalinen ympäristö on käyttäjilleen turvallinen, solidaarinen ja yhdenvertainen. Tähän työhön tarvitaan yhteistyötä ja avointa keskustelua”, Tuppurainen täydentää.

 

Yksi tärkeimmistä tekijöistä on tietoisuuden kasvattaminen. Tarvitaan selkeät toimintaohjeet verkkoväkivaltaa vastaan sekä sen uhreiksi joutuneille tarvittavia tukipalveluita. Väkivallan tekijät ovat myös saatava vastuuseen teoistaan, Demarinaiset ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa oli se sitten verkon välityksellä tai reaalimaailmassa.

 

”Demokraattisessa yhteiskunnassa jokaisella on oikeus toimia ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ilman väkivaltaa tai sen uhkaa. Tällä hetkellä osalle pelkästään vaaleissa ehdokkaaksi asettuminen saattaa aiheuttaa suurta riskiä väkivallasta tai sen uhasta.

 

Tämä ei ole hyväksyttävää vapaassa, demokraattisessa maassa. Me emme vaikene, vaan puolustamme yhdessä rintamassa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.”

 

Demarinaiset ovat jättäneet SDP:n puoluekokoukselle aloitteen missä esitetään, että puolueen toimijoille ja ehdokkaille on laadittava selkeät toimintaohjeet verkkoväkivaltaa vastaan.

 

Demarinaisten hallitus naisten päivänä 8.3.2020