Ajankohtaista

Yksikin lyönti on liikaa

Suomen pimeänä puolena voidaan pitää naisiin kohdistunutta väkivaltaa. Euroopan laajuisesti Suomi on toisena, kun tarkastellaan naisiin kohdistunutta väkivaltaa. Tämä sijoitus ei ole mitenkään mairitteleva. Viime vuonna 17 naista kuoli väkivaltaisesti lähisuhteen uhrina.

Tutkimusten mukaan Suomessa joka kolmas nainen on kokenut sukupuolittunutta väkivaltaa lähisuhteessaan. Se voi olla psyykkistä alistamista ja mitätöintiä, kaltoinkohtelua, pahoinpitelyä, lyöntejä ja rajua vastentahtoista seksiä.

Lähisuhdeväkivalta myös tappaa. Erityinen riski kuolla on naisilla, joiden eron prosessi väkivaltaisesta kumppanista on vaikea ja voi saada myös erilaisia vainon muotoja.

”Naisiin kohdistuva väkivalta ja sen yleisyys on laajasti tiedostettu, mutta riittäviin toimiin ei hallituksen toimesta ole ryhdytty. Hengenvaarassa olevia naisia on voitava suojella ja heille on saatava sosiaalista tukea sekä luotettava turvapaikka välittömästi”, vaatii Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen liittyvä Istanbulin sopimus ratifioitiin jo vuonna 2015. Sopimus on velvoite, ei suositus. Siitä huolimatta Istanbulin sopimuksen velvoitteitta ei ole täytetty edes kattavalla maanlaajuisella turvakotiverkostolla. Nykyinen riittämätön turvakotiverkosto ei pysty vastaanottamaan kaikkia avuntarvitsijoita. Osa joudutaan käännyttämään pois – ilman että heidän kohtaloitaan tilastoidaan. Tämä antaa varsin synkän kuvan ”tasa-arvon mallimaastamme”.

Tänään 25.11. vietetään kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Vuoden 2018 teema on parisuhteessa koettu seksuaalinen väkivalta. Mikäli suostumus seksuaaliseen kanssakäymiseen puuttuu, on kyseessä väkivallanteko.

”Suomen rikoslainsäädäntö laahaa perässä, kun on kyse raiskauslainsäädännöstä. Esimerkiksi Ruotsi ja Saksa ovat muuttaneet lainsäädäntöään siten, että suostumuksen puutteesta on tullut raiskauksen pääkriteeri. Näin pitäisi toimia myös Suomessa. Oikeusvaltion velvollisuus on suojella kansalaisia ja kunnioittaa ihmisoikeussopimuksia, mihin ei voida sitoutua vain muodollisesti”, painottaa kansanedustaja, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Demarinaisten hallitus 25.11.2018 Kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä. Haluamme elämän Valoa – ei väkivaltaa.