Blogi

Pinja Perholehto: Naisten ja tyttöjen oikeudet uhattuina – Euroopan tulevaisuus ratkaistaan vaaleissa

Naisten ja tyttöjen asema Euroopassa ei ole itsestäänselvyys. Ei puolilla Eurooppaa naisten ja tyttöjen asemat vaihtelevat. Joissain maissa aborttilait tekevät raskauden keskeyttämisen lähes mahdottomaksi. Toisaalla työmarkkinoiden epätasa-arvo on syvällä ja naiset tekevät töitä paljon alhaisemmalla palkalla kuin miehet ja usein matalapalkkaisilla aloilla. Häirintä ja väkivalta ovat arkea, lähisuhdeväkivalta yleistä. Vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon ovat alhaiset, kun naisia ei ole edustettuina tarpeeksi ja naisten ääni ei kuulu politiikassa. Oikeus oppimiseen ja pääsy koulutuksen pariin voi olla rajoitettua. 

Olemme viime aikoina Suomessa jo nähneet, kuinka saavutettuja oikeuksia voidaan nopeasti heikentää. Tämä sama ei saa toistua Euroopan Unionissa. Tämä ei saa toistua naisten ja tyttöjen oikeuksien osalta. 

Kamppailu arvoista

Ympäri Eurooppaa liikkeellä olevat anti-gender-yhteisöt pyrkivät estämään tasa-arvoa ja romuttamaan jo saavutettuja etuja. Tällaiset liikkeet eivät kuulu Eurooppaan, sillä ne luovat vain uhkakuvia ja lietsovat paniikkia. Meidän on pidettävä huoli siitä, että Eurooppa pysyy paikkana, jossa kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. 

Euroopan Unionin tulevaisuus on meidän kaikkien käsissä. Juuri nyt on tärkeämpää kuin koskaan huolehtia oikeusvaltion periaatteista, kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta ja naisten sekä tyttöjen asemasta. Ääri- ja laitaoikeiston nousu Euroopassa uhkaa näitä peruspilareita.

Kun laitaoikeisto ja konservatiivit puhuvat perinteisestä perheestä ja perinteisistä arvoista, on syytä katsoa pintaa syvemmälle. Todellisuudessa he pyrkivät vaientamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä sekä naisia. Tämä ei ole se Eurooppa, jota minä haluan, ei se Eurooppa, jota sosialidemokraatit haluavat. Meidän on kamppailtava näitä epäoikeudenmukaisuuksia vastaan ja varmistettava, että Euroopan tulevaisuus on oikeudenmukainen.

Oletko sinä valmis toimimaan? 

Edessä olevissa EU-vaaleissa käydään jälleen taistoa arvoista. Kuten sanonta kuuluu, ”pahuuden voittoon vaaditaan vain se, etteivät hyvät tee mitään”. Siksi nyt meidän on toimittava. EU kaipaa juuri nyt oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien puolustajia. Ja näitä periaatteita ei voi ostaa vaan niitä pitää rakentaa ja puolustaa. 

Minun Eurooppani on jatkossakin sellainen, jossa naisten oikeuksia kunnioitetaan, jossa jokainen saa olla oma itsensä sekä sellainen, jossa demokratiaa arvostetaan. Minun Euroopassani naiset ja tytöt voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja jossa heillä on mahdollisuus menestyä ja elää täyttä elämää.

Me pystymme yhdessä parempaan. Näytetään, että välitämme. Näytetään, ettemme salli taantumuksellisten voimien viedä ajassa taaksepäin, vaan kuljemme kohti valoisampaa tulevaisuutta, jossa jokainen saa olla oma itsensä.

Pinja Perholehto
kansanedustaja ja EU-vaaliehdokas