Blogi

Tuula Petäkoski-Hult: Kirkon avioliittokäsitykseen lisää tasa-arvoa ja suvaitsevuutta  

Lukuisissa evankelisluterilaisissa seurakunnissa avioliittoon vihittävät parit voivat tulla vihityiksi kirkossa riippumatta siitä, edustavatko tulevat avioparit kahta tai yhtä sukupuolta. Pariskunnan keskinäinen rakkaus on tärkein. Niin myös Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan, jotka avioliiton haluavat kirkossa solmia tai saada avioliittonsa siunatuksi. 

Kirkolliskokous päätti kokouksessaan 17.5. lähettää piispojen ehdotuksen samaa sukupuolta olevien avioparien vihkimisestä lakivaliokunnan käsiteltäväksi. Esitykseen on tarkoitus palata marraskuussa 2024 pidettävässä kirkolliskokouksessa. Esityksessään piispat ehdottavat, että kirkkojärjestykseen lisätään säännös rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Toisessa avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä ja toisessa kahden henkilön välisenä. Käsitysten teologiset perustelut ovat erilaiset. Tosin hyvin voidaan todeta, että henkilöistä on kysymys myös silloin, kun puhutaan miehestä ja naisesta. Ihmisyys ja henkilöys ei ole sukupuoliin sidottu, myös muunsukupuolinen on ihminen ja henkilö siinä, missä jokaisen meistä kirkkoon kuuluvista tai kirkon ulkopuolella olevista ihmisistä. 

Meidän on hyvä muistaa, että Raamattu on kirjoitettu ja koettu eläväksi aikana, jolloin tieto ihmisyyden ja inhimillisyyden sekä ihmisen ominaisuuksista oli aivan erilainen kuin nyt. Tieteiden kehittyminen ja tutkimustyö on antanut meidän käyttöömme sellaista tietoa ihmisestä, josta Raamatun kirjoittamisen aikaan ei voitu edes kuvitella tai ennustaa. 

Demarinaiset pitävät tärkeänä, että kirkolliskokous mahdollistaa kaikille aviopareille oikeuden tulla vihityksi kirkossa sekä seurakuntien kaikissa tiloissa tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, jos avioparit sitä pyytävät. Papeilla ja kanttoreilla tulee olla oikeus ja mahdollisuus tehdä työtään erottelematta ihmisiä ja aviopareja sukupuolen perusteella. 

Merkillistä on, että lapset voivat tulla kastetuiksi, nuoret voivat käydä rippikoulun ja avioparit voivat tulla siunatuksi yhteiseen hautaan, mutta aviopareja ei voida vihkiä, jos he ovat samaa sukupuolta.  

Tuula Petäkoski-Hult

Pirkanmaan Demarinaisten puheenjohtaja
[email protected]