Helsingin Demarinaiset

Helsingin Demarinaiset: Naisvaltaisia aloja ja naisia tulee tukea työmarkkinoilla

Suomessa on liian pitkät perinteet naisvaltaisten alojen palkkojen ja työolosuhteiden jälkeen jäämisestä. Erityisesti hoitoala on koettu naisille kutsumukseksi, kun yhteiskunta sotien jälkeen lähti rakentumaan ja luotiin hyvinvointivaltiota. Työmarkkinat ovat onneksi kehittyneet varsinkin viimeisen 20 vuoden aikana, mutta työelämän tasa-arvo ei edelleenkään toteudu eivätkä mahdollisuudet ole samat kaikille. Naisten ja etenkin maahan muuttaneiden naisten työmarkkinoilla on esteitä, jotka eivät purkaudu itsestään.

Hallitus antoi eduskunnalle viime viikolla lakiesityksen perhevapaiden tasaisemmasta jakautumisesta, jolla tavoitellaan yhtäläisempiä oikeuksia molemmille vanhemmille ja naisten parempaa työmarkkina-asemaa. Tämä on tervetullut uudistus, joka toivottavasti huomioidaan työehtosopimuksissa jo syksyllä alkavalla neuvottelukierroksella.

Yhteiskuntamme ei erilaisista pyrkimyksistä huolimatta ole pystynyt takaamaan tasa-arvoa sukupuolten ja yhdenvertaisuutta erilaisten ihmisten välillä. On surullista, että samapalkkaisuudesta ei ole vieläkään saatu linjauksia aikaiseksi ja että vieraskielisten osuus työmarkkinoilla laahaa muita jäljessä. Naisvaltaisten alojen palkkakehitys edellyttää tietoisia päätöksiä eri tasoilla. Ammattiliittojen keskinäinen solidaarisuus ja poliittisten päättäjien laaja-alainen näkemys ovat edellytys sille, että nais- ja miesvaltaisten alojen välisiä eroja vähennetään ja epäkohtiin puututaan. Maahan muuttaneiden työllistymisen esteitä on poistettava samoin määrätietoisin toimin. Helsinki voisi olla kummassakin suunnannäyttäjä. Anonyymi rekrytointi ja Helsingin tekemät työvoimapalvelut on valjastettava täysimääräisesti purkamaan tasa-arvon esteitä. Helsingin, samoin kuin muiden kuntien on kirjattava nämä asiat myös uuden valtuuston strategiaan.

Helsingin Demarinaiset esittää, että koko Suomeen laaditaan samapalkkaohjelma, joka avaa erilaisten alojen palkkakehityksen ja mahdolliset vääristymät sekä esittää korjaustoimenpiteitä. Tämä on edellytys sille, että naisvaltaisten alojen palkkakehitys saadaan oikaistua ja työolosuhteita parannettua. Kansallisten toimien viedessä aikaa Helsingin on näytettävä esimerkkiä ja hoidettava kuntoon ne tasa-arvoon ja samapalkkaisuuteen liittyvät työmarkkinakysymykset, joissa sillä on sananvalta. Maahan muuttaneiden naisten työmarkkina-asemaa on parannettava merkittävästi, jotta kaikilla olisi yhteiskunnassa yhtäläiset oikeudet.

Helsingin Demarinaiset kokoontuivat siirrettyyn kevätkokoukseen 21.9. Kokouksen aluksi Pakolaisapu ry:n asiantuntija kertoi pakolaisuudesta maailmalla.