Ajankohtaista

Minna Salminen: Tasa-arvon on toteuduttava kaikilla tasoilla

Tasa-arvotyö on ulotettava kaikkiin politiikan osa-alueisiin kaupunkisuunnittelusta budjetointiin. Ensi keväänä käydään kuntavaalit. Ehdokkaiden ja äänestäjien kannattaa käyttää hetki myös tasa-arvoasioiden parissa. Onko omassa kunnassa tai kaupungissa kaikki kohdallaan tasa-arvossa.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta päätettiin ja se julkaistiin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Tasa-arvo-ohjelman tavoitteena on parantaa tasa-arvoa yhteiskunnassa kunnianhimoisesti ja nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Heti esipuheen toisessa kappaleessa muistutetaan, että tasa-arvo on kaikkien välistä sukupuolesta riippumatta ja se on ihmisoikeuslähtöistä.

Ohjelmasta olisikin voinut käynnistää laajan yhteiskunnallisen keskustelun ja siihen pitäisi olla kaikkien helppo sitoutua. Tasa-arvo-ohjelman tiimoilta käyty keskustelu jumiutui kuitenkin termiin intersektionaalinen feminismi ja siitä kiistelyyn. Osa poliittista tahoista pyrki väittämään, että hallituksen tavoitteena on mahdollistaa uhriutuminen monella tavalla. Termi on turhan vaikea tavalliseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta on silti vaikea uskoa todeksi, miten väärin sen voi halutessaan ymmärtää.

Hallituksen tasa-arvotyö nojaa siihen, ettei olemassa olevaa tilaa oteta itsestään selvyytenä ja toisaalta siihen, että tasa-arvossa on vielä meilläkin parannettavaa. Ohjelma huomioi laajasti sen, että tasa-arvotyötä tehdessä on tarkasteltava sukupuolten ja ihmisryhmien välisiä eroja ja alistussuhteita moniulotteisesti. Ei ole esimerkiksi olemassa yhtä ryhmää kerrallaan, joiden asemaa tulee parantaa, tai henkilöä, joka ei ole tasa-arvoinen aina vain yhdestä syystä. Ongelmat tasa-arvossa eivät myöskään ole samanlaisia kaikkialla Suomessa. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoinen asema voi toteutua paremmin kaupungeissa, kuin maaseudulla. Toisaalta kaupungeissa naisten turvallisuus on eri tavalla uhattuna, kuin maaseudulla.

Suomi on monella tapaa tasa-arvoinen maa, mutta meillä on vielä paljon tehtävää. Tasa-arvotyö onkin ulotettava kaikkiin politiikan osa-alueisiin kaupunkisuunnittelusta budjetointiin. Keskeinen tasa-arvoa lisäävä toimi olisi työelämän tasa-arvon parantaminen. Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen helpottaisi naisten usein piiloon jäävää syrjintää työmarkkinoilla. On liian helppoa sanoa – ja joidenkin uskoa, että naiset valitsevat pidemmät perhevapaat, määräaikaiset työsuhteet ja matalammat palkat. Eivät tietenkään valitse näitä! Monia valintoja ohjaavat yhteiskunnan normit ja perinteet, joista aiheutuu naisille enemmän haittaa, kuin hyötyä. Perhevapaiden jakaminen kiintiöillä auttaisi naisia ja koko perheitä ja lisäisi tasa-arvoa työelämässä. Perhevapaamalli voidaan luoda sellaiseksi, että se huomioi moninaiset perheet, jotta emme samalla tule luoneeksi lisää ongelmia.

Naiset kokevat lähisuhdeväkivaltaa Suomessa edelleen paljon. Hallituksen tavoitteena on vähentää lähisuhdeväkivallan määrää ja parantaa uhrin asemaa. Tämä on erittäin tärkeää. Naisten kokeman väkivallan vähentäminen ei ole keneltäkään pois, eikä väheksy sitä, että myös miehet kokevat väkivaltaa. Kaikkia väkivallan muotoja on kitkettävä yhteiskunnasta.

Yksi yhdenvertaiseen asemaan tähtäävä väylä olisi se, että sukupuolet ja ihmiset olisivat samalla viivalla yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei miehiä päästetä syrjäytymään jo peruskouluvaiheessa ja että naisia kannustetaan etenemään koulutuksessa kaikille aloille ja työelämässä myös johtaviin tehtäviin. Kun lapsilla on hoivan ja työnteon malli sekä naisista että miehistä, ei tyttöjen ja poikien asema lähde eriytymään ja vääristymään jo lapsena. Toisaalta ei pakoteta ketään mihinkään muottiin.

Ensi keväänä käydään kuntavaalit. Ehdokkaiden ja äänestäjien kannattaa käyttää hetki myös tasa-arvoasioiden parissa. Onko omassa kunnassa tai kaupungissa sellaisia rakenteita, jotka estävät tasa-arvoa? Miten niitä voisi parantaa? Entä mitkä asiat ovat hyvin? Miten niitä voisi vahvistaa tai levittää? Miten meidän rakas, kallis Helsinki olisi kaikille hyvä? Tähän pohdintaan kutsun sinut mukaan!

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman voit ottaa lukulistalle täältä https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/20825107/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023+.pdf/abc3b771-8611-8b85-937d-34531e90f712/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023+.pdf?t=1593083333541

Tasa-arvoista loppukesää kaikille!

Minna Salminen

puheenjohtaja, Helsingin Demarinaiset