Kannanottomme

Avoimessa Euroopassa ihmisarvo on loukkaamaton

Suomen ja Viron Demarinaiset 28.8.2011

Vapaus, sisaruus ja tasa-arvo ovat sosialidemokraattisten naisten perusarvoja. Vapaus ja yksilöllisyys edellyttävät myötäelämistä ja solidaarisuutta, sitä että ihminen näkee ja kokee toisessa ihmisessä itsensä kaltaisen kanssaihmisen. Tämä tarkoittaa, että myös oma vapaus kasvaa, jos toinenkin on vapaa. Vapaus on yhteisöllisyyttä, se on vastuuta itsestä ja muista.  Avoimessa Euroopassa ihmisarvo on loukkaamaton. Norjassa tapahtuneen joukkomurhan herättämän epäluulon ja vihamielisyyden kitkemiseksi on tehtävä valtava työ, jossa tarvitaan merkittävästi myös kansainvälistä yhteistyötä.

Maailmanlaajuinen ihmiskauppa loukkaa häikäilemättä yksilön ihmisarvoa ja koskemattomuutta. Prostituutio, paritus ja ihmiskauppa ovat vakavia rikoksia, jotka ovat ihmisoikeusloukkauksien ja epätasa-arvon ilmentymä. Valitettavasti Suomi ja Viro ovat merkittävä Itä-Euroopasta ja mm. Valko-Venäjältä lähtevän liikkuvan prostituution väyliä.

Suomi on vuosittain arviolta kymmenien, jopa satojen ihmiskaupan uhrien kauttakulku- ja kohdemaa. Suomessa ihmiskauppaa ilmenee ainakin prostituutiona ja parituksena sekä ulkomaalaisten hyväksikäyttönä ihmisarvoa loukkaavassa pakkotyössä. Ihmis- ja elinkauppa on Suomessa ja Virossa ankarasti rangaistava rikos. Maailmalla sitä todistettavasti tapahtuu.

Suomen laki seksin oston kriminalisoimisesta vaatii täydentämistä, koska kielletyksi ja rangaistavaksi teoksi todetaan vain seksin osto prostituoidulta, joka on parituksen tai ihmiskaupan uhri. Tämä rajaus on ongelmallinen: ostajan on lähes mahdotonta edes halutessaan saada selville ja arvioida mahdollisia seksin myyjän taustalla toimivia välikäsiä, ja toisaalta myös viranomaisilla on vaikeuksia tunnistaa ihmiskaupan uhreja.

Suomi on allekirjoittanut Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisestä. Sopimuksen tarkoituksena on luoda kattava oikeudellinen kehys naisten suojelemiseksi väkivallan (henkinen, fyysinen, seksuaalinen ja taloudellinen) kaikilta muodoilta. Sopimus tulee voimaan 10 maan ratifioitua sopimuksen. Maista kahdeksan on oltava Euroopan neuvoston jäsenmaita.
Viron lainsäädännössä paritus on kriminalisoitu, mutta seksin ostoa ja myyntiä ei käsitellä lainsäädännössä.
Sosialidemokraattiset Naiset Suomessa ja Virossa vaativat, että

  • Viro allekirjoittaa Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisestä.
  • Kansainvälisen ihmiskaupan ehkäisemiseksi on saatava pitävä kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö. Lainsäädännön sukupuoli- ja ihmisoikeusvaikutukset on arvioitava perusteellisesti. Valtioiden välistä yhteistyötä on syvennettävä.
  • Viranomaisten kykyä tunnistaa ihmiskaupan uhrit on lisättävä koulutuksen avulla.
  • Ihmiskaupan uhrien suojelemiseen on kohdennettava valtion budjeteista lisää resursseja: rahaa ja työntekijöitä. 
  • Ihmisryhmään kohdistuvia väkivalta- ja viharikoksia on ehkäistävä kansainvälisellä yhteistyöllä.
  • Maailmalla rehottava elinkauppa on tuomittava.

Tallinnassa 28.8.2011
Viron ja Suomen Demarinaiset

Lisätietoja:
Merja-Hannele Vuohelainen
Sosialidemokraattiset Naiset, toiminnanjohtaja
p. 040 746 4070merja.vuohelainen(at)sdp.fi
 
yhteiskuva_osa_seminaariin_osallistuneista
Kuvassa osa suomalais-virolaisen seminaarin osanottajista. Kuva: Anneli Velho »