Kannanottomme

Huolta on pidettävä myös nuorista, jotka eivät työllisty

27.3.2010 kannanotto, Pohjois-Savo

Pohjois-Savon sosialidemokraattinen naispiiri kannustaa maan hallitusta edelleen toimiin nuorisotyöttömyyden hillitsemiseksi. Vuoden ensimmäisen lisäbudjetin painottaminen nuorisotyöttömyyden torjuntaan oli piirin näkemyksen mukaan oikeansuuntainen päätös. Samalla piiri pitää tärkeänä sen tunnustamista, että nykyisessä taloustilanteessa ei ole mahdollisuutta työllistää kaikkia. Näitä nuoria ei voida jättää tyhjän päälle.

Kun katsotaan yksittäistä nuorta, jokaisen kohdalla olisi nähtävä mahdollisuus työllistyä. Samalla kun katsotaan nuoria koko yhteiskunnan tasolla, on tunnustettava, että jokaiselle nuorelle ei löydy tässä taloudellisessa tilanteessa työtä. Nykyisessä työllisyyspolitiikassa uhkana on, että työllistämiseen suunnatut resurssit hyödyttävät lähinnä niitä, jotka joka tapauksessa olisivat työllistyneet. Tämä pitää paikkansa monissa eri tukikeinoissa palkkatuesta työllistämisseteliin.

Mielenterveyden keskusliitto varoitti jo viime vuoden keväällä, että työttömyys on vakava uhka nuoren mielenterveydelle. Liiton puheenjohtaja Pekka Sauri tiivisti nuorten tilanteen näin: ”kun ihminen ei pääse kunnolla elämän alkuun, usko tulevaisuuteen alkaa helposti horjua”. Mielenterveyden horjuminen kuvaa jäävuoren huippua laajassa toivottomuuden spektrissä.

Toivottomuuden välttämiseksi huomiota on kiinnitettävä entistä enemmän nuoria kokonaisvaltaisesti tukeviin palveluihin. Näitä ovat esimerkiksi työpajatoiminta, terveydenhoito, sosiaalityö, nuorten matalankynnyksen mielenterveyspalvelut, ja etsivä nuorisotyö. Nämä palvelut ovat liian usein kuntien oman heikon taloustilanteen ja kuntapäättäjien aktiivisuuden varassa, eikä lisätalousarvio tuo tilanteeseen juuri mitään uutta.

Keskeistä on huolehtia siitä, että niillä nuorilla, joilla on heikot työllistymisnäkymät, on tukea ja mielekästä tekemistä laman yli. Tämä vaatii sen tosiasian tunnustamista, että kikoista huolimatta kaikki eivät työllisty ennen kuin talous lähtee kasvuun.

Pohjois-Savon Sosialidemokraattinen naispiiri piti kevätkokouksensa 27.3. Karttulassa.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon sosialidemokraattisen naispiirin puheenjohtaja, kansanedustaja Tuula Väätäinen 050 511 3018.