Kannanottomme

Huostaanottojen tarve Helsingissä on liian suuri

Helsingin Sosialidemokraatit ry:n kevätpiirikokouksen julkilausuma 13.4.2013

Helsingissä sijoitetaan kiireellisesti keskimäärin enemmän kuin kaksi lasta päivässä. Tämä kertoo siitä, että lapsiperheet ovat jääneet Helsingissä vaille riittävää tukea.

 

Helsingin Sosialidemokraattien mielestä vanhempien tukeminen kotona perheneuvoloiden ja sosiaalitoimen avohuollon palveluiden avulla on tärkeää. Päivähoitopalveluiden on oltava saatavissa asuinalueesta ja työajoista riippumatta. Koululaiset tarvitsevat opettajien ohella nuorisotyönohjaajien, terveydenhoitajien ja muiden ammattilaisten tukea. Järjestö- ja harrastustoiminta tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kiinnittyä ympäröivään yhteisöön.

Kaupungin on varmistettava, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa.

Helsingin kaupungin valtuustokauden strategialinjauksissa päätettiin olla varaamatta erillistä määrärahaa erillisen lastensuojelulain mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi. Sille näyttäisi kuitenkin olevan tarvetta. Lastensuojelusta tai nuorisotoimesta säästäminen on lyhytnäköistä. Se johtaa pidemmällä aikavälillä vain suurempiin menetyksiin niin inhimillisesti kuin taloudellisesti mitattuna.

Lisätietoja:
Risto Kolanen, puheenjohtaja
risto.kolanen(at)pp.inet.fi
p. 040 020 4844