Kannanottomme

Hyvinvointiyhteiskunnan rankka alasajo

10.4.2010 Saimaan sos.dem. naispiiri ry, julkilausuma

Saimaan sosialidemokraattinen naispiiri ry päätti 10.4.2010 piirin kevätkokouksessa julkilausumassaan seuraavasti:

Saimaan sos.dem. naispiiri ry on tietoinen siitä, että lähiajan tavoitteena on piirin yhdistäminen Kymen sos.dem. naisten kanssa Kymen demarinaiset ry:ksi. Tilanne on haasteellinen, koska vaarana on Saimaan alueen syrjäytyminen ja kiinnostuksen väheneminen yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Naispiiri kantaa huolta hyvinvointiyhteiskunnan rankasta alasajosta, jota hallitus toimillaan edesauttaa.

Maan työttömyys on pahin vuosikymmeniin. Toteutetut ja odotettavissa olevat veroratkaisut heikentävät pienituloisten toimeentuloa, välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut heikkenevät, asumiskustannukset nousevat ja mm. kouluja joudutaan lakkauttamaan. Palvelujen yksityistäminen ostopalveluja käyttämällä on osoittautunut kunnille kalliiksii.

Suomi on jakautumassa kahtia varakkaisiin, hyvin toimeentuleviin ja taloudellisissa vaikeuksissa oleviin. Sosialidemokraattiset naiset eivät hyväksy tätä kehitystä.