Kannanottomme

Ihminen tarvitsee työtä, perhettä ja vapaa-aikaa

Demarinaisten hallituksen julkilausuma, Helsingissä 8.6.2014

Suomi oli ensimmäinen maa koko maailmassa, jossa lasten päivähoito turvattiin lailla subjektiiviseksi oikeudeksi. Hallitus on nyt rakennepoliittisessa ohjelmassaan säästösyistä päätynyt subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen. Todellisuudessa euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa moninkertaisesti hyvää koko yhteiskunnalle. Demarinaiset vetoavat, että subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytetään oleellisena osana varhaiskasvatusta.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden käyttö on vanhemmille vapaaehtoista. Osa äideistä haluaa olla kotona lasten parissa ja se on perheen päätös. Kotihoito voi olla myös ainoa käytännön vaihtoehto, jos lapsen erityishoito sairauden tai vamman vuoksi sitä edellyttää.

Pitkät hoitovapaat vaikuttavat väistämättä kotiin jäävän vanhemman työmarkkina-asemaan. Mikäli työelämästä ollaan sivussa vuosia, on seurauksena lyhyt työura vailla etenemistä ja palkkataso jää muista jälkeen. Tämä säteilee sosiaaliturvan tasoon aina eläkkeelle asti ja korostaa taloudellista riippuvaisuutta puolisosta. On tärkeää vahvistaa kotona lastaan hoitavan vanhemman sosiaali- ja eläketurvaa.

Demarinaiset painottavat, että yhteiskunnan tulee aina turvata sellaiset peruspalvelut ja tulonsiirrot, jotka tukevat kaikkien perheiden kasvatustehtävää. Pienten lasten vanhemmilla on oikeus tehdä työtä. Yksinhuoltajaperheissä lapsille päivähoitopaikka on välttämätön, jotta voi käydä töissä. Hoidon tarve ei rajoitu vain säännöllistä päivätyötä tekeviin, hoitopaikkoja pitää olla riittävästi tarjolla myös kolmivuorotyötä tekeville lasten vanhemmille. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on kehitettävä siten, että työelämä joustoineen antaa vanhemmille todelliset mahdollisuudet yhdessäoloon lastensa kanssa, aikaa ja tilaa omalle elämälle.

– Pidetään nyt kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ja tavoitellaan maksutonta päivähoitoa osana varhaiskasvatusta – silloin pidetään reilusti pienten puolta.

Lisätietoja:

Demarinaisten puheenjohtaja
Tuula Peltonen
Kansanedustaja
Riksdagsledamot
Member of Parliament
President of the Social Democratic Women in Finland
Vice President of PES Women
Vice President of Socialist International Women
+35894323076, +358505122156
www.tuulapeltonen