Kannanottomme

Jokaisella lapsella on oikeus oppia

Sosialidemokraattisten Naisten julkilausuma 10.11.2012

Demarinaiset haluaa olla mukana turvaamassa jokaisen lapsen yhdenvertaista oikeutta oppimiseen ja koulutukseen. Osallistumisella Plan -kehitystyöjärjestön Oikeus oppia -kampanjaan haluamme peräänkuuluttaa kaikkien maailman lasten oikeutta oppimiseen ja koulunkäyntiin. Koulutuksella voidaan katkaista köyhyyden kierre ja laittaa kokonaisen kylän asiat kuntoon. Tavoite kehitysyhteistyön määrärahojen koulutuksen osuuden nostamisesta 10 prosenttiin ja kohdentaminen erityisesti tyttöjen koulutukseen, on oikeutettu. Tytöt ovat kehitysmaissa edelleen poikia huonommassa asemassa, eikä muutosta tapahdu, jos tyttöikäluokka toisensa jälkeen jää vaille lukutaitoa ja koulutusta. Suomen Unicefin mukaan maailmassa on noin 800 miljoonaa lukutaidotonta aikuista, joista kaksi kolmasosaa on naisia. Köyhyys ja kouluttamattomuus ovat kehitysmaissa paljon voimakkaammin naisten, kuin miesten ongelmia.

Syyt tyttöjen ja naisten tilanteeseen ovat moninaisia. Kehitysmaissa tyttöjen koulutusta ei arvosteta, tytöillä ajatellaan olevan poikia suurempi vastuu kotitöistä, rahaa ei haluta käyttää tyttöjen koulumaksuihin ja lapsiavioliitot ovat yleisiä. Monen tytön koulunkäynti päättyy avioitumiseen alaikäisenä, sillä joka seitsemäs tyttö joutuu kehitysmaissa naimisiin alle 15-vuotiaana. Teini-ikäisten tyttöjen yleisin kuolinsyy kehitysmaissa on raskauteen ja synnytykseen liittyvät komplikaatiot.

Demarinaiset haluaa turvata myös Suomessa asuvien maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oikeutta oppimiseen. Jokaisen kunnan on huolehdittava riittävistä tuntimääristä ja riittävän pienistä opetusryhmistä, jotta oppiminen on mahdollista jokaiselle lapselle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kielenopetukseen, että jokaisella on mahdollisuus oppia suomen kieli mahdollisimman pian. Valmistavaa opetusta on lisättävä kaikilla koulutuksen asteilla.

Lisätietoja:
Tuula Peltonen
Demarinaisten puheenjohtaja
p. 050 512 2156