Kannanottomme

Kenen joukoissa seisot?

Helsingin Sos. dem. Naispiirin julkilausuma 12.6.2010

Helsingin kaupungin palveluksessa oli viime vuoden lopussa 39 746 henkilöä, heistä naisia oli 75 prosenttia. Sosiaalivirastossa, opetusvirastossa ja terveydenhuollossa perustyötä tekevien naisten ja miesten palkkataso ei päätä huimaa. Pakollisten menojen jälkeen käteen jäävällä rahalla on vaikea tulla toimeen varsinkin, jos elää yhden hengen taloudessa. Vuoden 2009 lopussa sosiaaliviraston palveluksessa oli 12 484 työntekijää, heistä 4205 oli määräaikaisia.

Sosiaaliviraston henkilökunta on naisvaltainen, n. 92 prosenttia työntekijöistä on naisia. Päivähoidossa lähihoitajalle jää n. 11 euroa päivässä käteen pakollisten menojen jälkeen. Miten yksineläjä, puhumattakaan yksinhuoltaja selviää arjesta tuolla summalla yksin tai lasten kanssa? Matalapalkkaisten ja pätkätyötä tekevien perheissä raha on vähissä. Vuonna 2008 suomalaisista lapsista 150 000 eli suhteellisessa köyhyydessä. Mikä on luku tänään Helsingissä? Kuka osaa kertoa, mitä vaikutuksia köyhyydellä on lasten ja perheiden elämään tulevaisuudessa? Herätys ammattijärjestöt, vai pitäisikö matalapalkkaisten naisten pistää hynttyyt yhteen!

Työllä on suuri merkitys ihmisen elämässä ja arjessa. Henkilökunnan fyysinen ja henkinen hyvinvointi vaikuttavat työnlaatuun, motivaatioon ja työssä jaksamiseen. Edellisen laman aikana resursseja vähennettiin ja tämän laman myötä tilanne on tiukentunut ja työtahti kiihtynyt. Miten palvelut pelaavat, kun suuret ikäryhmät siirtyvät eläkkeelle? Virkoihin ja toimiin on palkattava pätevää ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Määräaikaisen työntekijän työsuhde on vakinaistettava, kun työ on pysyväisluonteista. Myös nuorilla naisilla täytyy olla mahdollisuus suunnitella tulevaisuuttaan ilman paineita.

Henkilöstöllä täytyy olla mahdollisuus oman ammattitaidon ylläpitämiseen, onnistuneiden kokemusten jakamiseen, koulutukseen ja työn kehittämiseen. Laadukkaat julkiset hyvinvointipalvelut ovat jokaisen etu, ne on taattava kaikille helsinkiläisille perheille. Eri hallintokuntien yhteistyöllä varmistetaan varhainen tuki lapsille, nuorille ja perheille. Hyviä ja turvallisia peruspalveluita ei saa romuttaa. Kaikkien ihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava. Ihmisiä ei saa ajaa eriarvoiseen asemaan, siihen ei sivistysvaltiolla ole varaa. Meidän on kuultava hiljaisen enemmistön ääntä.

Pääkaupunkiseudulla on suurkaupungin ilmiöt. Resursseja tulee kohdentaa oikeudenmukaisesti sinne missä niitä tarvitaan. Työntekijöiden hyvinvoinnista on huolehdittava.

Hyvää Helsinki-päivää kaikille Helsingin kaupungin työntekijöille, erityisesti naisille.
Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne!

Helsingin Sosiaalidemokraattisen Naispiirin hallitus