Kannanottomme

Keski-Suomen Demarinaiset, julkilausuma: Tasa-arvoa koulutukseen!

Suomalainen perusopetus on toiminut yhtenä keskeisenä tasa-arvotekijänä yhteiskunnassamme. Tästä ovat osoituksena lukuisat kansainväliset PISA-tutkimuksen tulokset 2000-luvun alusta. Kuitenkin 2000-luvun lopussa tapahtui käänne, jossa näkyy osaamisen eriytyminen muun muassa vanhempien sosiaalisen statuksen mukaan. Ylempiin sosioekonomisiin perheisiin kuuluvat lapset olivat oppimistuloksissa 1.5 vuotta heikompia perheitä edellä.

Kirsi Siekkisen väitöstutkimus kertoo koulutuksellisen tasa-arvon merkityksestä Suomessa.Hän käsitteli väitöskirjassaan sitä, miten tasa-arvosta puhutaan koulutuspolitiikassa. Analyysissään Siekkinen on todennut, että tasa-arvoa tulkitaan hyvin monella tavalla. Kuitenkin jokaisen lapsen olisi oltava tasa-arvoinen kaikilla yhteiskunnan alueilla. Koulutus on paras tasa-arvon mahdollistaja.

Tällä hetkellä Suomessa ollaan tekemässä monia toimenpiteitä, joilla vaarannetaan ja edelleen heikennetään koulutuksen mahdollisuutta tuottaa tasavertaisuutta ihmisten välillä. Mm. päivähoito-oikeuden rajaaminen, perusopetuksen resurssien niukentaminen ja ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat omiaan lisäämään eriarvoisuuden kasvua ja vaarantamaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia oman elämän rakentamiseen.

Onko peruskoulun tehtävä edelleen kouluttaa aktiivisia ja vastuullisia, oman elämän polkunsa löytäviä kansalaisia? Luoko varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen suurentaminen tasa-arvoisuutta? Kuka pitää niiden puolta, jotka eivät ole tehokkuuslaskelmissa kaikkein korkeimmilla sijoilla?

Keski-Suomen Demarinaiset vaatii keskusta-kokoomus-sinihallitukselta toimenpiteitä koulutuksen tasa-arvon parantamiseksi. Tämä tarkoittaa riittävää resurssointia ja selkeitä arvovalintoja kaikille koulutuksen asteille.

Lisätietoja:

Eeva Korhonen, Keski-Suomen Demarinaisten pj

[email protected], 044 9966390

Kirsi Siekkinen, hallituksen jäsen

k[email protected]