Kannanottomme

Koko henkilöstö koulun työrauhan turvaajiksi

Sosialidemokraattisten Naisten julkilausuma 17.2.2013

Demarinaiset pitää hyvänä opetusministeri Gustafssonin ripeää tarttumista koulun työrauhaongelmien poistamiseen. Ministerin esitys pitää sisällään hyviä lähtökohtia nimenomaan kasvatukselliseen työhön ja opiskelurauhan edistämiseen. Kasvatuskeskustelu kirjattuna lakiin sitouttaa jokaisen koulussa toimivan työskentely-ympäristön rauhoittamiseen. Työrauhan varmistaminen koulussa on paras tae oppimiselle.

Jotta työrauhaa voitaisiin vielä paremmin edistää, tulisi puuttumiskeinoja työrauhan turvaamiseksi kuitenkin lisätä muullekin koulun henkilöstölle kuin vain opettajille ja rehtoreille. Demarinaiset muistuttaa, että kouluissa työskentelee paljon muutakin henkilökuntaa, kuten koulunkäyntiavustajat, vahtimestarit, keittiöhenkilöstö, terveydenhoidon ja sosiaalialan työntekijät sekä siistijät. Lakiin olisi sisällytettävä puuttumiskeinot työrauhan varmistamiseen koko henkilöstölle. Näin voidaan paremmin rakentaa paljon peräänkuulutettua yhteisöllisyyttä, jossa jokainen kantaa vastuuta yhteisöstä omalta osaltaan.

Lisätietoja:
Tuula Peltonen, Demarinaisten pj
p. 050 512 2156