Kannanottomme

Koti ei ole kaikille turvallinen paikka – tasa-arvo on turvattava myös poikkeusaikana

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi koti on saanut yhä merkittävämmän aseman ihmisten arjessa. Koti ei kuitenkaan ole kaikille turvallisin paikka, ja etäaikana riski joutua lähisuhdeväkivallan uhriksi on kasvanut huomattavasti. Kun poikkeustila pakottaa ihmiset pysymään kotona, pahimmassa tapauksessa koti saattaa muuttua vankilanomaiseksi paikaksi.

Poliisin mukaan perheväkivaltatapausten määrä kasvoi maaliskuussa 14% verrattuna vuodentakaisiin lukuihin, määrissä on kuitenkin myös alueellisia poikkeuksia, esimerkiksi Uudellamaalla perheväkivaltatapausten määrä kasvoi puolella. Valtakunnallisesti katsottuna myös turvakodit ovat ruuhkautuneet. Ensi- ja turvakotien liiton mukaan avopalveluissa perheväkivaltaan liittyvien käyntien määrät ovat nousseet korona-aikana 48%. Suurin osa väkivallan uhreista on naisia, lapsia ja haavoittuvaisessa asemassa olevia. On selvää, että koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilalla on vaikutuksia sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

”Luvut ovat huolestuttavia, kun jo entuudestaan tiedetään, että lähisuhdeväkivaltaluvut ovat Suomessa korkeat ja naisiin kohdistuva väkivalta yksi maamme suurimmista ihmisoikeusloukkauksista. Meidän on varmistettava, että resurssit ja auttavien tahojen toimintaedellytykset ovat kunnossa,” Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen painottaa. 

Poikkeusaikana perheväkivaltaa voi esiintyä myös sellaisissa perheissä, missä sitä aiemmin ei ole ollut. Huoli perheen taloudesta voi kasvaa lomautusten ja epävarmojen tulevaisuudennäkymien myötä. Myös ravintoloiden ollessa suljettuina kotona juominen on lisääntynyt ja tämä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita kotioloissa.

Näiden kaikkien edellä mainittujen ongelmien kasaantuessa riski joutua väkivallan uhriksi omassa kotonaan saattaa olla erittäin korkea. Suomen lisäksi perheväkivaltaluvut ovat kasvaneet myös muualla maailmassa, tämän on nostanut esiin myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres puheenvuoroissaan.

”Nyt poikkeusaikana erilaisten tukipalvelujen, kuten verkon välityksellä toimivien chat- palvelujen merkitys on korostunut huomattavasti. Meidän on varmistettava, että tukipalveluita on riittävästi ja viranomaiset saavat tarpeelliset ohjeistukset, siitä miten poikkeustila vaikuttaa tasa-arvoon, ” Lintonen päättää.

Toivomme, että nyt vapunaikana jokainen kunnioittaa perherauhaa.

Demarinaiset lahjoittavat varainhankinnalla saatuja varoja 300 euroa Ensi- ja turvakotien liitolle. Summa on säästetty kevään kokouksien matkakustannuksista. Ensi- ja turvakotien liitto on Demarinaisten entisen puheenjohtajan, kansalaisvaikuttaja Miina Sillanpään perustama liitto.

Demarinaisten hallitus 29.4.2020