Kannanottomme

Köyhyys eriarvoistaa

Kymen DemariNaiset ry:n piirikokouksen julkilausuma 3.4.2011

Me Kymen DemariNaiset  emme hyväksy tuloerojen kasvua. Tuloerojen kasvu jakaa kansaa kahtia ja luo eriarvoisuutta.

Mielestämme tasaveron sijasta on pitäydyttävä jatkossakin progressiivisessa verotuksessa.

Ruoan arvonlisäveron, sähköveron, ym. välillisten verojen korotukset, jotka liittyvät ihmisten arkeen kurjistavat yhä enemmän pienituloisia talouksia.

Yksilön oikeus työttömyysturvaan on oltava puolison tuloista tai yrittäjyydestä riippumaton.

Syrjäytyminen tulee kalliiksi. Olemme politiikallamme tekemässä tasa-arvoisempaa ja yhteisöllisempää maailmaa.

Lisätietoja
Kymen DemariNaiset ry
Riitta Hytönen, puheenjohtaja
riitta.hytonen(at)haminetti.net