Ajankohtaista

Kuukautisköyhyys on todellinen ongelma: Kuukautissuojien arvonlisävero on laskettava farmasiatuotteita vastaavaan alempaan verokantaan!

Viime aikoina mediassa on käyty vilkasta keskustelua kuukautisiin liittyvistä tabuista. Yksi merkittävimmistä kuukautisiin liittyvistä ongelmista on suojien hinta: Kuukautissuojat ovat välttämättömiä tuotteita kaikille niille, joilla kuukautiset ovat. Ongelmana on niin kotimaassa, kuin globaalistikin kasvava kuukautisköyhyys – jos esimerkiksi pienituloisessa perheessä on useampi henkilö, jolla on kuukautiset, nousee suojiin käytetty hinta vuosittain todella korkeaksi.

”Kuukautissuojien arvonlisävero on tällä hetkellä 24 prosenttia, mikä on korkea verrattuna esimerkiksi apteekissa myytävien hygieniatuotteiden 10 prosentin arvonlisäveroon. Koska kuukautisten tuomat kustannukset ovat jo valmiiksi korkeat on perusteltua, että laskemalla niiden verotusta kustannuksia saadaan laskettua alemmas. Tällä olisi vaikutusta monien elämään,” täsmentää Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Sari Melkko.

Samanlaista arvonlisäveron laskua on tapahtunut myös muualla Euroopassa, esimerkiksi Saksassa. Mikäli haluamme olla hallitusohjelmamme mukaisesti tasa-arvon kärkimaita, on Suomen oltava mukana tässä kehityksessä. Kuukautissuojien verotus on malliesimerkki kustannusten sukupuolittuneisuudesta ja on tärkeää, että myös verotuksessa tarkastellaan sukupuolivaikutuksia.

Demarinaiset ovat valmistelleet kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisäveron laskusta puoluekokousaloitteen SDP:n puoluekokoukseen 2020.

Demarinaisten hallitus 6.5.2020