Kannanottomme

Lastemme hyvinvointiin on panostettava

Sosialidemokraattisten Naisten julkilausuma 12.10.2013

Demarinaiset haluaa, että oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat lainsäädökset ja esitykset viedään läpi suunnitellulla tavalla. On huolestuttavaa, että Kokoomuksen edustajien taholta on esitetty oppilashuollon kehittämisesityksistä luopumista. Demarinaiset pitää hyvänä opetusministeri Krista Kiurun esitystä panostaa oppilashuoltoon 8,45 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja jatkossa vuositasolla lisätä valtionosuuksiin 13,1 miljoonaa euroa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2014.

– Oppilas- ja opiskelijahuollon lain käsittelyssä on varmistettava riittävä aikuisten määrä ja varhaisen tuen mahdollisuus oppilaitoksissa. Myös opiskelun kannalta välttämättömän tiedon kulkeminen oppilaitosten välillä on mahdollistettava. Näistä asioista ei meillä ole vara karsia yhtään, lastemme ja nuortemme hyvinvointi on pystyttävä varmistamaan. Siihen ei palvelujen karsimisella tule puuttua, toteaa Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Tuula Peltonen. Koulutuksen tasa-arvo on tärkeimpiä tavoitteitamme ja syrjäytyminen on ehkäistävä ajoissa. Lasten ja nuorten opintie on saatava yhtenäisemmäksi. Demarinaiset pitää tähän hyvänä mahdollisuutena esitystä oppivelvollisuuden pidentämisestä yhdellä vuodella sekä esiopetuksen säätämistä kaikille velvoittavaksi.

– Oppivelvollisuuden pidentäminen koskee koko ikäluokkaa ja siitä hyötyvät tutkitusti kaikki. Esiopetuksen velvoittamisella varmistamme koko ikäluokan osallistuminen laadukkaaseen esiopetukseen ja kasvatuksen jatkumon varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Esiopetuksen velvoittavuus edistää kuntien mahdollisuuksia pitkäjänteiseen suunnitteluun ja ennakointiin sekä varhaiseen tukeen lasten turvallisen ja hyvän kasvun edistämiseksi. Varhaisella puuttumisella ja tuella pystymme parhaiten tasoittamaan myös oppimisen ongelmia ja -eroja ja luomaan tasa-arvoa koulutukseen, toteaa Peltonen.

Lisätietoja:
Tuula Peltonen
Demarinaisten pj, kansanedustaja
puh. 050 512 2156

Merja-Hannele Vuohelainen
Demarinaisten toiminnanjohtaja
puh. 040 746 4070