Kannanottomme

Maahanmuuttajataustaisille naisille annettava tukea ja turvaa

Sosialidemokraattisten Naisten julkilausuma 7.5.2012

Jokainen ihminen on yhtä arvokas, syntyipä hän missä päin maailmaa tahansa. Olemme kuitenkin saaneet syntyessämme hyvin erilaiset eväät elämäämme varten. Uuteen maahan ja kulttuuriin sopeutuminen ei ole helppoa. Mieskeskeisestä kulttuurista tulevat naiset ovat syrjäytymisvaarassa suomalaisesta yhteiskunnasta jäädessään kotiin lapsia hoitamaan.

 

Maahanmuuttajanaisille suoritetussa kyselyssä kartoitettiin tekijöitä, jotka vaikeuttavat elämää Suomessa. Vastauksista ilmeni, että kielitaidonpuute, kansalaistaitojen puuttuminen, opiskeleminen vieraassa kulttuurissa, vastuu perheestä ilman suvun tukea, ystävien puute, työttömyys, eristäytyminen ja yksinäisyys ilman turvallista sukulaisten verkostoa vaikeuttavat kotoutumista.

Naisilla on tärkeä asema yhteiskunnassa, sillä heidän roolinsa kasvattajina on perheiden hyvinvoinnin kannalta keskeinen. Nainen on perheen selkäranka, lapsi vaistoaa herkästi äidin ja perheen pahanolon. Naisten syrjäytyminen tuo suuren riskin lasten elämään.

Miten lapsi, äiti ja perhe selviävät siitä kun äitiä pahoinpidellään ja apua ei saada? Pienen lapsen tehtävä ei ole olla tukena äidille, lapsen täytyy saada olla lapsi. Ensi- ja turvakotitoiminta on palvelumuoto, jolla on kysyntää ja jonka palveluita kuntien tulisi käyttää. Monika-Naisten salainen turvakoti on tarpeellinen erityisesti maahanmuuttajataustaisille naisille.

Demarinaiset vaativat, että maahanmuuttajanaisille annetaan tietoa siitä, mistä apua saa kun äiti joutuu väkivallan kohteeksi. Ensi- ja turvakotien Liitto sekä Monika-Naiset Liitto tekevät arvokasta työtä naisten ihmisarvon palauttamiseksi. Toiminta tarvitsee rahaa ja kuntatasolla maksusitoumuksia, pelkkä kiitos ei riitä.

Demarinaiset edellyttävät, että kotouttamissuunnitelmasta tehdään kokonaisvaltainen ja kaikki elämänalueet sisältävä väline maahanmuuttajan kotouttamiseksi Suomeen. Demarinaiset vaativat, että kaikilla Suomessa asuvilla tulee olla mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan sen kaikilla tasoilla.

Demarinaisten hallitus

Lisätietoa:
Tuula Peltonen
Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja
tuula.peltonen(at)eduskunta.fi
p. 050 512 2156