Kannanottomme

Neuvolatoimintaa senioreille

Lähes 100 vuotta sitten Suomessa tehtiin arkkiatri Ylpön toimesta yksi kaikkien aikojen paras keksintö: lasten neuvolatoiminta. Neuvola ei varsinaisesti ollut suomalainen keksintö, mutta sen maksuttomuus ja laajuus tekivät siitä suomalaisen innovaation. Äitiysneuvolatoiminta aloitettiin jo vuonna 1922, mutta vasta 60-luvulla kaikki äidit kävivät neuvolassa. Neuvoloiden ansiosta pienten lasten hyvinvointi koheni huomattavasti ja Suomi nousikin hyvin nopeasti kärkisijalle matalalla imeväiskuolleisuudella.

Vuonna 2023 Suomi voisi kivuta maailman kartalle jälleen ja kehittää senioreille omaa neuvolatoimintaa. Ikääntyneiden määrän voimakas kasvu ja samanaikainen työikäisen väestön väheneminen pakottavat pohtimaan uusia ratkaisuja ikääntyneen väestön palvelutarjontaan. Hyvinvointia edistävien toimien ohella tarvitaan ikäystävällisiä ja ennaltaehkäiseviä palveluita, joista yhtenä esimerkkinä ovat seniorineuvolat. Eläkeläiset kutsuttaisiin säännöllisesti parin vuoden välein henkilökohtaiseen terveys- ja hyvinvointikartoitukseen seniorineuvoloihin. Terveydenhoitajan luona voisi käydä maksutta ilman, että kokee itsensä sairaaksi.

Seniorineuvola -malli edistäisi kotona pärjäämistä ja säästäisi ihmisiä kalliilta sairauksilta. Monet ikäihmiset ovat nykyään parempikuntoisia kuin ennen, asuvat kotonaan itsenäisesti, ja ovat hyvin aktiivisia ja toimintakykyisiä eläkeläisiä. Seniorineuvolat olisi tarkoitettu niille kotona asuville ikääntyneille, jotka eivät vielä ole kotihoidon palveluiden piirissä. Seniorineuvola lisäisi ikäihmisten hyvinvointia ja siirtäisi kotihoidon palveluiden tarvetta kauemmas tulevaisuuteen. Neuvola olisi matalan kynnyksen palvelu, jonne olisi helppo tulla erilaisissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Selkeää inhimillisesti ja taloudellisesti mitattavaa hyötyä voisi syntyä sairauksien varhaisesta toteamisesta, niiden ennaltaehkäisemisestä ja ajoissa hoitoon ohjaamisesta. Samalla ihmistä hoidettaisiin kokonaisvaltaisesti eikä pala kerrallaan. Seniorineuvolalla olisi merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus, kun terveydentilan ja toimintakyvyn heikkenemiseen pystyttäisiin puuttumaan jo etupainotteisesti kotiavun ja apuvälineiden avulla.

Seniorineuvolat kaikilla hyvinvointialueilla olisi tärkeä innovaatio ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Ihmiskunnan tärkein tavoite on ollut pitkäikäisyyteen pyrkiminen ja jokainen meistä toivoo, että elämän kaikki vuodet olisivat mahdollisimman terveitä ja täysipainoisia. Rutiininomaisia tarkastuksia tehdään vastasyntyneille, koululaisille, opiskelijoille ja työikäisille, miksei myös ikäihmisille? Seniorineuvoloiden ansiosta ikäihmisten hyvinvointi kohenisi huomattavasti ja Suomi voisi nousta maailmankartalle terveyden kokonaisvaltaisessa huomioinnissa.

Emmi Lintonen (sd.)

Kanta-Hämeen aluevaltuutettu

kansanedustajaehdokas