Kannanottomme

Nuorisotakuu nuorten työllistymisen turvaamiseksi

Kymen DemariNaiset ry:n piirikokouksen julkilausuma 7.4.2013

Sosialidemokraatit pitävät työtä keskeisenä vaikuttajana elämän mielekkyyden, omanarvontunnon, vapauden ja osallisuuden toteutumisessa. Työ ehkäisee myös syrjäytymistä. Nuorisotakuu kehitettiin Suomessa sosialidemokraattien aloitteesta.

Pitkälti Suomen mallia noudatteleva nuorisotakuu on hyväksytty myös EU:ssa suositukseksi Euroopan maille. Suomen mallin mukaan kaikille alle 25-vuotiaille nuorille on taattava laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimuskoulutus- tai harjoittelupaikka kolmen kuukauden kuluessa koulun päättymisestä tai työttömäksi joutumisesta.

Nuorisotakuusta ei ole erillistä lakia. Sen vuoksi Kymen Demarinaiset edellyttävät, että nuorisotakuu toteutuu ja tulee näkyväksi eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä, rahoituksessa sekä niiden lainsäädännön kehittämisessä.

Lisätietoja
Kymen DemariNaiset ry
Riitta Hytönen, puheenjohtaja
riitta.hytonen(at)haminetti.net