Kannanottomme

Oikeus Työhön!

20.2.2010 Saimaan sos.dem. naispiiri ry, julkilausuma

Piirikokouksessamme 20.2.2010 hyväksyimme piirille uudet säännöt. Olemme vastaisuudessa Kymen demarinaiset, kotipaikka Kotka ja toimialue Kymen Sos.Dem. piirin alue. Kymen Demarinaisten piirikokous  pidettiin lauantaina 20.2. Haminan Työväentalolla. Alla kokouksen julkilausuma.

Oikeus työhön!

Suomi on rakentunut maailman esimerkki maaksi koulutuksen ja sosiaaliturvan näkökulmasta. Yhteiskuntamme työolojen kehitys on aina lähtenyt liikkeelle tavallisen ihmisten tarpeista. Globaalien markkinoiden aiheuttaman taloudellisen taantuman johdosta Suomen metsäteollisuus ja monet muut tavallisten ihmisten työpaikat ovat kadonneet. Pörssiyhtiöt ilmoittavat lomautuksista ja irtisanomisista lähes päivittäin. Nuorten osalta tilanne ei ole sen parempi! Nuorisotyöttömyys koskettaa jo 360 000 nuorta Suomessa.

Perinteisesti vahvasti valtiojohtoiset Suomen työmarkkinat huutavat valtiojohtoa apuun. Mitä tekee maan hallitus? Maan hallitus suunnittelee keventävänsä yhteisöverotusta. Toisin sanoen hallitus aikoo keventää pörssiyhtiöiden verotaakkaa. Nämä kevennykset eivät kuitenkaan näy suomalaisten työpaikoissa. Uusia työpaikkoja ei synny.

Kymen Sosialidemokraattinen Naispiiri vaatii maan hallitusta kiinnittämän huomiota suomalaisten työpaikkojen pysyvyyteen ja nuorten työllistymiseen!

Haminassa 20.2.2010

Kymen Sosialidemokraattinen Naispiiri ry

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Riitta Hytönen p. 040 776 6131