Kannanottomme

Rauha syntyy tasa-arvosta

Sosialidemokraattisten Naisten liittokokouksen julkilausuma 2.11.2014


Naisten aseman parantamiseksi tarvitaan toimia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Naisten ja tyttöjen asema on erityisen haavoittuva konflikteissa ja sodankäynnin keskellä. Joukkoraiskaukset ovat yksi sodankäynnin muoto. Sosialidemokraattisten Naisten liittokokous vaatii, että raiskaamista ei missään sallita, syylliset tuomitaan ankarasti ja turvallisuutta lisätään naisrauhanturvaajilla kriisialueilla.

Itsemääräämisoikeutta loukkaava väkivalta haavoittaa päivittäin miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa kaikissa yhteiskuntaluokissa. Valtaosa ruumiillista koskemattomuutta loukkaavista perinteistä kohdistuu naisiin ja tyttöihin. Sukuelinten silpominen aiheuttaa pahoja fyysisiä ja henkisiä ongelmia, jotka kestävät koko eliniän. Tällä hetkellä ainakin 125 miljoonan tytön ja naisen sukupuolielimet on silvottu. Esimerkiksi Somaliassa silvottujen naisten osuus on 98 prosenttia ja Egyptissä 91 prosenttia. Töitä on tehtävä aktiivisesti tyttöjen sukuelinten silpomisen estämiseksi.

Demokratia ja turvallisuus järkkyvät eri puolilla maailmaa, kuten Irakissa, Syyriassa, Libanonissa, Jordaniassa, Egyptissä ja Palestiinassa. Useimmat näiden maiden asukkaista ovat nuoria, köyhiä, heikosti koulutettuja, työttömiä tai vajaatyöllisiä. Tulevaisuuden näkymä on sumea, mikä antaa jalansijaa väkivallalle, värväystoiminnalle terroristijärjestöihin sekä uusille terroriteoille.

Köyhyyden ja lukutaidottomuuden poistamisen myötä voidaan rakentaa rauhaa. Rauhan edellytykset ovat jokaisessa ihmisessä lapsesta vanhukseen. Kukaan ei synny sotilaaksi eikä toisen ihmisen tappajaksi.

Suomi on aktiivisesti toiminut rauhanvälityksen kehittämisessä ja kriisien ennaltaehkäisyssä. Suomi on vahvasti mukana toteuttamassa YK:n päätöslauselmaa 1325: Naiset, rauha ja turvallisuus. Naisten on päästävä joukolla mukaan, kun yhteiskuntia rakennetaan sotien ja konfliktien jälkeen.

Rauha ja tasa-arvo kuuluvat yhteen. Sosialidemokraattinen naisliike nostaa mielipiteen esiin silloinkin, kun muut eivät sitä tee.

Lisätietoja:

Tytti Tuppurainen
puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Naiset
tytti.tuppurainen(at)eduskunta.fi
p. 040 084 0594