Kannanottomme

Tulevaan sosiaalihuoltolain uudistukseen on suhtauduttava vakavasti

Kymen Naispiirin piirikokouksen julkilausuma 18.9.2014, Kouvola

Kymen demarinaiset vaativat, että valtio ja kunnat suhtautuvat tulevaan sosiaalihuoltolain uudistukseen vakavasti. Kuntien tulee huolehtia ammattitaitoisen henkilöstön lisäämisestä ja rahavarojen riittävyydestä. Nykytilanteessa palvelujen saatavuudessa on isoja alueellisia eroja ja niistä on päästävä eroon.

Kymen demarinaiset pitävät tärkeänä sosiaalihuoltolain asiakaslähtöisyyttä, jota tukee merkinnät sosiaaliasiamiehen asemasta ja tehtävistä sekä sosiaaliohjauksesta.

Lähellä ihmisten arkea olevat palvelut ennaltaehkäisevät ongelmien syntymistä ja nopeuttavat tarvittavien palvelujen piiriin ohjautumista.

Uudistukset vauvasta vaariin edustavat hyvinvointilupausta, jota viranomaisten on toteutettava tiiviissä yhteistyössä.

Sosiaalihuolto ulottuu lukuisille elämänalueille ja sen palveluja tullaan järjestämään kaikille tarvitseville. Oikeus joihinkin palveluihin vahvistuu ja lisää avuntarvitsijoiden turvallisuuden tunnetta.

Lakia on tarkoitus soveltaa sekä viranomaisten että yksityisten hoitamaan sosiaalihuoltoon. Kyse on mittavasta muutoksesta palvelujen tarpeen kasvaessa koko ajan.