Kannanottomme

Työelämän muutokset koettelevat ihmistä

Kymen Demarinaisten julkilausuma 27.4.2014, Kouvola

Lapin aluehallintovirasto myönsi osaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kunnista poikkeusluvat kauppojen aukioloon kello 07.00 ja 21.00 välillä vuoden jokaisena päivänä. Lupa on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Perusteluna oli se, että venäläisille ostosmatkailijoille pitää olla palveluja. Kymen demarinaisten mielestä tässä ei ole huomioitu riittävästi niitä vaikeuksia ja ongelmia, joita asiasta aiheutuu. Mielestämme kaupallisuudelle ei kuitenkaan pidä uhrata suomalaisia perinteitä, juhlapyhiä ja perheen yhteistä aikaa.

Loppuvuodesta 2009 vapautuneet aukiolot eivät ole lisänneet alan työllisyyttä eivätkä osa-aikaisten tuntimäärää. Sama työ tehdään entistä useampana päivänä lyhemmissä pätkissä. Tämä hankaloittaa myös pienten lasten hoidon järjestämistä. Pirstaleinen työelämä vaikeuttaa tavallista perhe-elämää: perheenjäsenet eivät tapaa toisiaan eivätkä rahat tahdo riittää.

Kymen demarinaiset ovat huolissaan alueemme kasvavasta työttömyydestä ja siitä aiheutuvasta eriarvoisuudesta. Liki päivittäin saadaan lukea väen vähentämisestä työpaikoilla, toimipaikkojen sulkemisesta ja pienten yksiköiden lopettamisesta. Isoja tehtaita on ajettu alas jo aiemmin, mutta nyt sulkemiset ovat levinneet myös kaupan puolelle. Tämä ajaa perheitä taloudelliseen ahdinkoon. Monilla on vaikeuksia selviytyä pakollisista menoista. Useissa perheissä on luovuttava lasten harrastuksista, koska yksinkertaisesti ei ole varaa niihin.

Samaan aikaan kun toiset kärsivät työttömyydestä, jäljelle jääneet joutuvat tekemään töitä monen edestä. Työtahti kiristyy ja samassa ajassa olisi tehtävä isompi urakka. Palvelut heikentyvät, kuten on nähty postin toiminnassa. Työntekijöiltä katoaa motivaatio ja he uupuvat sekä ovat useammin sairaina. Työn laatu heikentyy. Edellytämme, että jäljelle jääneiden työtaakkaa ei lisätä kohtuuttomasti.

Kymen demarinaiset vaatii maan hallitukselta entistää tiukempaa otetta työelämän epäkohtiin. On pystyttävä turvaamaan työntekijöiden turvallisuus, perheen ja työelämän yhteensovittaminen ja työttömyyden torjuminen. Hyviä uutisia on tullut Äänekoskelta ja Varkaudesta, toivottavasti saamme saman suunnan myös muualle Suomeen. Yhteisöveron alennus lienee onnistunut ratkaisu.

Kymen Demarinaiset