Kannanottomme

Työelämän tasa-arvo Suomessa viivästyy Orpon hallituksen toimilla 

Tällä viikolla on uutisoitu maailmanpankin vuosittaisesta Women, Business, and the Law-raportin antamasta pysäyttävästä kuvasta työelämän tasa-arvosta sukupuolten välillä.  Raportti paljastaa, että työelämän tasa-arvo ei toteudu missään maailmalla. Lisäksi naisilla on työelämässä vain kaksi kolmasosaa miesten oikeuksista.  

“Raportti alleviivaa, kuinka naisen palkka on edelleen alhaisempi verrattuna miehen palkkaan. Suomessa palkkaero miesten ja naisten välillä on noin 16 %. Samaan aikaan Orpon hallituksen ajama palkkamalli entisestään sementoi naisvaltaiset alat palkkakuoppaan. Näiden lisäksi hallituksen esitykset määräaikaisten työsuhteiden ja irtisanomisen helpottamisesta vaikeuttavat naisten etenemistä ja ylipäänsä pysymistä työelämässä”, painottaa Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. 

Orpon hallitus on ajanut läpi useita leikkauksia ja heikennyksiä toimeentuloon, jotka kohdistuvat erityisesti pienituloisiin. Nämä osuvat useissa tapauksissa juuri pienituloisiin naisiin. Erityisesti hallituksen esitykset lakko-oikeuden rajoittamisesta, palkattomasta ensimmäisestä sairaslomapäivästä ja irtisanomisen helpottamisesta ovat suoria iskuja naisvaltaisille aloille. 

“Huhtikuun alussa tulee voimaan myös Orpon hallituksen päätös työttömyysturvan suojaosan poistamisesta. Monelle erityisesti naiselle tämä suojaosa on tarkoittanut mahdollisuutta tehdä ansioturvan saajana kuitenkin keikkaa esimerkiksi sote-alalla. Lisäksi monella alalla nämä keikkaa tekevät sijaiset ovat olleet tärkeä lisä työvoimaan”, muistuttaa Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja ja JUKO:n neuvottelupäällikkö Minna Salminen ja jatkaa: ”samaan aikaan hallitus on jo päättänyt lopettaa aikuiskoulutustuen, jonka käyttäjistä valtaosa on ollut naisia. Naiset ovat aikuiskoulutustuen turvin voineet kouluttautua uudelle alalle tai vaativampiin tehtäviin. Nyt tämäkin mahdollisuus on viety, joka alkaa näkyä työmarkkinoilla myös osaamisen murenemisena”. 

Monet järjestöt ovat ilmaisseet huolensa sosiaaliturvaan tehtävistä rajuista leikkauksista, jotka rampauttavat hyvinvointivaltiota.  Leikkaukset lisäävät köyhyyttä ja ajavat ihmisiä viimesijaiselle toimeentulotuelle. Esimerkiksi THL on arvioinut, että toimeentulotuen piirissä olevien henkilöiden määrä kasvaa 27 %vuoteen 2027 mennessä. 

“Olemme Demarinaisissa puhuneet paljon siitä, kuinka hallituksen ajamat leikkaukset osuvat erityisesti naisiin. Hallituksen kurittavat toimet osuvat naisiin kaikkialla, niin töissä kuin eläkkeellä, niin perheellisiin kuin yksineläviin. Orpon ja Purran hallituksen myötä elämme kylmän politiikan aikaa. Aikaa, jossa ministereistä on hyväksyttävää nauraa ihmisten hädälle ja jossa lääkkeiden ja leivän väliltä valitsevalle tarjotaan pelkkää kylmää kyytiä. Tämä ei ole oikein, tekoja tasa-arvon eteen tulee tehdä nyt”, päättää Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Lisätietoja:

Tytti Tuppurainen        

Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja   

[email protected]  

Minna Salminen

Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja ja JUKO:n neuvottelupäällikkö

[email protected]