Kannanottomme

Vuorotteluvapaa subjektiiviseksi oikeudeksi

Uudenmaan Sosialidemokraattisen naispiirin julkilausuma 18.9.2011 piirikokouksessa

Nuorten työttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, työurien pidentäminen, työhyvinvointi ja jaksaminen ovat asioita, jotka ovat puhuttaneet suomalaisia usean vuoden ajan. Tutkittua tietoa on runsaasti, sen sijaan käytännön toimiin ei ole ryhdytty riittävästi.

Vuorotteluvapaa edistää työssä jaksamista ja antaa mahdollisuuden vuosittain 20 000 työttömälle työllistyä.

Vuorotteluvapaa tulee sisällyttää yritysten työsuojelun toimintasuunnitelmiin. Vuorotteluvapaan tulee olla subjektiivinen oikeus.

Nyt hallitus ei taivu työmarkkinajärjestöjen haluun säilyttää vuorotteluvapaakorvaus entisellä tasolla. Jos sitä on välttämätöntä leikata, tulee pienipalkkaisten tuki kuitenkin säilyttää ennallaan eikä laskea. Tuki on pienempi kuin ansiopäiväraha, joten pienimmissä tuloluokissa vuorotteluvapaalle jääminen ei tällä hetkelläkään ole taloudellisesti mahdollista läheskään kaikille halukkaille.

Sos.dem. naispiiri paheksuu hallituksen toimia ja toivoo, että vuorotteluvapaakorvauksen tasoon ja ehtoihin vielä palattaisiin.

Lisätiedot:
Mirja Suhonen
puheenjohtaja,
Uudenmaan Sos.-dem. Naispiiri ry
p. 040 536 4336            
mirja.suhonen(at)teamliitto.fi