Ajankohtaista

Vieraskynässä Eeva-Johanna Eloranta: Vanhuspalvelut ovat perusoikeuksia 

Vanhuspalveluiden haasteista kertoo oikeusasiamiehen kertomuksissa viime vuosina esille nousseet palveluissa tapahtuneet perus- ja ihmisoikeusongelmat. Niissä on tullut ilmi puutteita ravinnon, hygienian, vaippojen vaihdon, kuntoutuksen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja ulkoilun puutteita. Puutteita on havaittu myös lääkärin käyntien tiheydessä, lääkehoidossa ja hammashoidossa. Puutteiden taustalla on yleensä riittämätön henkilöstö. Meillä on erittäin osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä, mutta he eivät pysty hoitamaan työtään parhaalla mahdollisella tavalla ajan ja resurssien puutteen vuoksi. 

Viime vaalikaudella ikäihmisten asemaa parannettiin, kun pienimpiä eläkkeitä korotettiin, ympärivuorokautiseen hoivaan säädettiin 0,7 henkilöstömitoitus, vanhusten kotihoitoa kehitettiin ja vanhusasiavaltuutetun virka perustettiin. Nykyisen hallituksen leikkauslinja uhkaa ikäihmisten palveluiden hyviä saavutuksia. 

Henkilöstömitoitus ikäihmisten hoivaan säädettiin tulemaan voimaan portaittain, jotta hyvinvointialueilla olisi aikaa siirtymälle. Samalla lisättiin alan koulutuspaikkoja ja palveluihin suunnattiin lisärahaa. Nyt Orpon hallitus on kuitenkin lykkäämässä henkilöstömitoitusta aina vuoteen 2028 asti säästöjen saamiseksi. Viime kaudella henkilöstömitoituksen säätämisestä löytyi eduskunnasta laajaa yksimielisyyttä, mutta hallitusneuvotteluissa puolueiden linjat muuttuivatkin yllättäen.  

Jo nyt ympärivuorokautiseen hoivaan pääsemisen ehdot ovat tiukat eikä hoitopaikkoja ole riittävästi. Haasteita on myös kotihoidossa. Tämä lisää läheisten tarjoaman hoidon ja hoivan tarvetta. Monet myös jäävät kokonaan ilman tarvitsemaansa hoitoa ja apua.  

Jo nyt arviolta 700 000 työssäkäyvää auttavat läheisiään korkea iän, sairauden tai vamman vuoksi. Heistä vain murto-osa, noin 48 000 henkilöä vuonna 2022, saa omaishoidon tukea. Jos palveluista leikataan entisestään, tulee tämän läheisten antaman hoivan tarve kasvamaan entisestään. Omaishoitajat ovat yhteiskunnallemme erittäin arvokas voimavara ja heitä tulee tukea entistä vahvemmin, mutta kaikilla ei ole omaisia, jotka pystyisivät heitä hoivaamaan ja emme voi jättää vastuuta ikäihmisten hoitamisesta pelkästään omaisten harteille. 

Ikäihmisten hyvinvointi on meille kaikille tärkeä asia. Voisi sanoa, että yhteiskunnan sivistyksen yksi mitta on, miten hyvin tätä maata rakentaneista huolehditaan. Ikäihmisten asemaa tulee parantaa edelleen. Jokaiselle ikäihmiselle on taattava sellainen toimeentulo ja palvelut, jotka mahdollistavat inhimillisen arjen ja huolenpidon. Kasvava palveluiden tarve ja niiden saanti ei saa olla riippuvainen ikäihmisen eläketuloista tai asuinpaikasta. Jokaiselle on taattava tarpeiden mukaiset ja oikea-aikaiset hoito-, hoiva-, asumis- ja kuntoutuspalvelut silloin kun niitä tarvitsee. Jokainen suomalainen on ansainnut hyvän elämän, jossa on turvallista ja arvokasta ikääntyä. 

Eeva-Johanna Eloranta 

Kansanedustaja

[email protected]

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta, jossa julkaistaan Demarinaisten ja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen luottamushenkilöiden ja toimijoiden kirjoituksia. Tekstit ovat vieraiden itsensä kirjoittamia ja edustavat heidän omia näkemyksiään.