Yhdenvertaisuuden pitää olla jokaisen sydämenasia – viekää se toimintaanne!

Ajankohtaista 11:00

Ihmiset haluavat vaikuttaa politiikan sisältöihin ja olla mukana tekemässä päätöksiä ja vahvistaa toimintaa erityisesti paikallisella tasolla. Tästä kertoo puolueen kesällä tekemä laaja jäsenkysely.

SDP on puolue, joka politiikallaan edistää vahvasti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Koska taloudesta ponnistava politiikka kasvattaa tuloeroja ja eriarvoisuutta vaarallisesti, on tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta jatkuvasti kuitenkin tarkasteltava politiikan tavoitteissa ja sisällöissä.

Mutta puolueen on oltava myös sisäisiltä rakenteiltaan ja toimintatavoiltaan sellainen, että kaikki voivat olla mukana. Demarinaiset edellyttivätkin 2017 liittokokouksessaan, että puolueelle laaditaan yhdenvertaisuusohjelma.

Nyt Naisliiton kunnianhimoinen tehtävä on viedä tänä keväänä valmistunut laajasti yhdenvertaisuutta käsittelevä suunnitelma koko puolueen toimintaan. Demarinaisten toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen korostaakin sen tärkeyttä, että yhdistykset ja kaikki toimijat vievät asian omiin yhteisöihinsä.

Tampereella 1. – 2.9. järjestöpäivien yksi työpaja pohti sitä, miten vaikuttaminen on kaikille mahdollista – toteutuuko yhdenvertaisuus puolueen toiminnassa ja sitä, miten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan entisestään tuoda esiin politiikan sisällöissä.

Lassina Ouattara esiintyi tilaisuuden aluksi soittamalla djembe-rumpua.

Luo ja anna tilaa

Ohjelma korostaa sitä, että yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää, että jokaisella on täysi oikeus ilmaista omaa persoonallisuuttaan ja että tila ja toiminta on sallivaa ja huomioonottavaa. Myös vähemmistöjen ja kokemusasiantuntijoiden empaattinen kuunteleminen on tärkeää – se edistää yhdenvertaisuutta ja sen kokemusta.

– Tällaisten sallivien fyysisten ja henkisten tilojen rakentaminen on avain siihen, että ihmiset uskaltavat olla omia itseään ja toimia puolueessa, painottaa Merja-Hannele Vuohelainen.

Toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen avasi työpajaan osallistujille puolueen yhdenvertaisuusohjelman keskeisiä teesejä.

Osallistujilla oli selkeästi tarve puhua aiheesta ja sen eri osa-alueista. Esteettömyys ja vammaisten toimintamahdollisuudet sekä kotoutuminen, sukupuolten tasa-arvo ja maahanmuuttajien mukaan ottaminen veivät suurimman osan työpajan ajasta.

Useat ilmaisivat huolensa muun muassa siitä, että monien osastojen ja yhdistysten tilat ovat vielä usein sellaisia, että eri tavoin vammaisten toiminta on vaikeaa tai rajoitettua. Politiikan sisällöissä kiinnitettiin huomio muun muassa siihen, että juuriltaan pienyrittäjien puolueen tulisi nostaa näiden asema nykyistä paremmin esille.

– Monet meistä pienyrittäjistä ovat vaikeassa tilanteessa, huomautti kuopiolainen yrittäjä.

Hyviäkin esimerkkejäkin kuultiin maahanmuuttajanaisten mukaan ottamisesta Helsingin Demarinaisissa sekä Lempäälän seniori- ja vammaisneuvostoista, jotka voivat osallistua kunnanvaltuuston kokouksiin. Hyviä esimerkkejä on varmasti muitakin, mutta niitä tarvitaan lisää.

Yhdenvertaisuusohjelma löytyy täältä

 

Päivikki Kumpulainen