Yleinen

Naisrauhan julistus

Naisrauha on käsitteenä Pohjoismaissa vuosisatoja vanha. Me Sosialidemokraattiset Naiset vaadimme naisrauhan nimissä tänään, että:

Naisille on taattava rauha kaikenlaiselta ahdistelulta. Poliisilla ja muilla viranomaisilla pitää olla riittävät resurssit takaamaan kansalaisten turvallisuus. Sen sijaan
maahanmuuttovastaisia katupartioita ja oman käden oikeutta ei pidä sallia.

Naisilla ja tytöillä ikään, etniseen ryhmään ja yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta on oikeus fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen koskemattomuuteen. Tämä tarkoittaa turvaa kehoon, seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen tai mieleen kohdistuvalta väkivallalta, sillä uhkaamiselta ja ahdistelulta.

Julkisilla paikoilla ja yleisötilaisuuksissa tapahtuvasta joukkoahdistelusta ja -häirinnästä on päästävä eroon. Naisrauha on ulotettava koskemaan myös sosiaalista mediaa, internetiä ja muita tietoverkkoja. Virtuaalinen ahdistelu, väärien tietojen levittäminen ja arkaluonteisten kuvien julkaiseminen on häirintää, johon pitää puuttua.

Naisrauhaa ei saa rikkoa naisen käytöksen, pukeutumisen tai esimerkiksi päihtymyksen vuoksi. Seksi ilman suostumusta on seksuaalista väkivaltaa. Tätä tosiasiaa eivät muuta flirttailu, lyhyt hame, humala tai yhteinen parisänky.

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus. Seksuaalinen väkivalta on rikos. Siihen on suhtauduttava vakavasti ja tapauksia käsittelevillä viranomaisilla on oltava
tarpeeksi tietoa, osaamista ja resursseja.

Seksuaalisen väkivallan kohteeksi voi joutua kuka hyvänsä. Useimmiten uhri on nainen. Osassa tapauksista tekijä ja uhri eivät tunne toisiaan ennestään, ja väkivalta tapahtuu yllättäen. Vielä tavallisempaa on, että uhri ja tekijä ovat toisilleen tuttuja, tutus-
tumassa toisiinsa tai parisuhteessa keskenään.

Ahdistelu ei ole turvapaikan hakijoiden tuomaa. Kantaväestö tekee yhä leijonanosan väkivalta- ja seksuaalirikoksista, ja niissä uhreina on myös maahanmuuttajia.

Tyttöjen ympärileikkaus, pakkoavioliitot ja niin sanotut kunniamurhat ovat osa väkivaltaista perinnettä, joka rikkoo lukuisia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja Suomen
rikoslakia. Naisilla on oikeus omaan kehoon, siitä eivät muut määritä. Sodassa raiskaukset ovat äärimmäisen julma tapa alistaa naista ja mitätöidä miehitettyä sotatannerta.

Me naisrauhan julistajat uskomme, että rauhan maailma on tahdon asia.

Vaikeneminen ei ole kultaa – poliitikkojen, päättäjien, meidän kaikkien on kannettava vastuumme. Tämän päivän naisrauha on hyvin käytännöllistä – siinä kukaan ei alista, käytä toista ihmistä hyväksi eikä tule itse alistetuksi tai hyväksikäytetyksi.

Tarjan päivänä 7.3.2016

Sosialidemokraattiset Naiset
Tytti Tuppurainen, puheenjohtaja, kansanedustaja