Ajankohtaista

Feminismiä kuntiin – Demarinaiset julkaisivat kuntavaaliteesinsä

Huhtikuussa käytävät kuntavaalit määritelevät kuntien suunnan seuraaviksi vuosiksi. Äänestämällä vaaleissa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa kehitykseen. Demarinaiset haluaa huolehtia siitä, että jokaisella ihmisellä on toimiva arki, huolenpitoa, työtä ja saavutettavat palvelut. Demarinaisten kuntavaaliteesit kiteytyvät neljän otsikon alle, joita ovat saavutettavat palvelut, yhdenvertainen ja syrjinnästä vapaa kunta, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kunta sekä kunta tasa-arvoisen työelämän edelläkävijänä.  

”Julkisten tilojen ja kuntien digitaalisten kanavien tulee olla kaikille turvallisia. Me haluamme olla mukana kitkemässä vihapuhetta ja rasismia. Jokaisella meillä tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa oman kunnan asioihin. Keinoja demokratian ja osallisuuden edistämiseksi ovat esimerkiksi erilaiset vaikuttamiselimet tai osallistava budjetointi” Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen sanoo.    

”Kuntien tulee myös toteuttaa kestävää, feminististä kunta- ja kaupunkisuunnittelua, jossa otetaan huomioon ympäristö, esteettömyys, turvallisuus, liikkuminen ja eri ikä- ja erityisryhmien tarpeet. Lisäksi maksuttomien peruspalveluiden määrää on lisättävä koskemaan muun muassa viisivuotiaiden varhaiskasvatusta ja terveyskeskuksen asiakasmaksuja” jatkaa Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen.  

Demarinaisten kuntavaaliteesit julkaistaan tänään, tiistaina 9.2., klo 17:30 alkavassa Facebook-livessä. Teesit esittelevät Tytti Tuppurainen ja Emmi Lintonen.  Kuntavaaliteesit on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:

Tytti Tuppurainen

puheenjohtaja, ministeri

[email protected]

p. 040 084 0594

Emmi Lintonen

1. varapuheenjohtaja

[email protected]

p. 044 035 0989