Ajankohtaista

Minna Salminen: Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kunta

Mitä sinä odotat omalta kunnaltasi? Odotat kenties teiden ja viheralueiden kunnossapitoa, siistiä ympäristöä, palveluiden sujuvuutta ja toimivaa kohtuuhintaista joukkoliikennettä. Kun asiaa miettii pidemmälle, odotamme kunnalta sellaisia perusasioita, jotka tekevät arjesta sujuvaa. Arjen sujuvuus ei kuitenkaan lähde kaikilla samoista lähtökohdista. Erilaisten ihmisten ja ikäryhmien tarpeet onkin sovitettava yhteen.

Lopulta kyse ei ole kovin erikoisista asioista, vaan enemmän kyse on siitä, että me näemme ympärillämme päättäjinä ja kuntalaisina erilaisuuden ja sen aiheuttamat mahdolliset rajoitteet ja mahdollisuudet. Esteettömyys auttaa esimerkiksi samalla sekä lapsiperheitä, että vammaisia ja ikääntyviä. Hyvä valaistus liittyy turvallisuuteen ja käytännöllisyyteen. Myös rakentaminen niin, ettei yleisille kulkuväylille jää pimeitä tai syrjäisiä kulmia on paitsi viihtyisää, myös turvallista. Kyse on ennen kaikkea hyvästä suunnittelusta, jonka tulee johtaa investointeja, eikä toisin päin.

Sosiaalisesti kestävä kunta pitää kaikki mukana. Omassa kaupungissani Helsingissä on SDP:n ansiosta saatu aikaan päätös lähipäiväkotiperiaatteen toteuttamisesta, joka on yksi keskeinen tasa-arvoa lisäävä toimi ja se auttaa parhaimmillaan myös koulunkäynnin aloittamisen sujuvuuteen. Näiden toimien lisäksi kaupunkien ja kuntien on suunniteltava ja panostettava asumisen laatuun ja kaikkien alueiden muihin palveluihin. Tasa-arvoinen kunta mahdollistaa erilaiset asumisen ratkaisut niin yksin eläville, kuin eri kokoisille ja monimuotoisille perheille. Myös asumista ohjataan poliittisin päätöksin.

Feministinen kaupunkipolitiikka huomioi palveluissa, asumisessa, liikkumisessa ja turvallisuudessa erilaiset ihmiset, väestöryhmät, eri ikäiset – eli meidät kaikki. Feministinen kaupunkipolitiikka onkin sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kunnan perusta. Se palvelee meitä kaikkia, eikä ratkaisut kaupunkipolitiikassa ole muilta pois, vaan kaikkia varten.

Ilmastonmuutos ratkaistaan myös ennen kaikkea kaupungeissa ja kunnissa. Kaupunkien tulee siis olla hyvien palvelujen ja yhdenvertaisuuden takaamisen lisäksi ekologisia. Kaupungeissa käytetään paljon energiaa, jonka tuottamiseen on kiinnitettävä huomiota. Energiaratkaisut eivät ole irrallisia muusta, vaan niitä ohjataan myös poliittisin toimin. Julkinen sektori tekee hankintoja n. 30 miljardilla eurolla vuodessa. Yksin Helsingin hankinnat ovat miljardimittaluokassa. Tällaisella volyymilla on mahdollista vaikuttaa myös palvelun tarjontaan ja sitä kautta koko yhteiskunnan kehittymiseen sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi.

Kuntavaaleissa ei ole kyse hallitus-oppositioasetelmasta, vaan ihmisten arjesta ja sen toimivuudesta. Tartutaan rohkeasti feministisen kaupunkipolitiikan mahdollisuuksiin ja tehdään kaikista Suomen kunnista elämämme parhaita.

Minna Salminen, Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja, kuntaministerin erityisavustaja ja kuntavaaliehdokas Helsingissä

Pyysimme kirjoituksia toimijoiltamme Demarinaisten vaaliteeseihin liittyen, käy tutustumassa kaikkiin Demarinaisten vaaliteemoihin: https://demarinaiset.fi/feminismia-kuntiin-kuntavaaliteesimme/