Ajankohtaista

Nasima Razmyar: Yhdenvertainen ja syrjinnästä vapaa kaupunki

”Minun Helsinkini on monikulttuurinen sateenkaarikaupunki”, näin lausun vaalivideossani. Tähän lauseeseen olen halunnut tiivistää sen, että Helsinki on avoin ja moninainen kaupunki, jossa kaikki ihmiset saavat elää syrjinnästä vapaata elämää. Syrjimättömyydessä on kyse arvoista ja ilmapiiristä, mutta yhtä lailla myös konkreettisista toimista sen eteen, että jokainen tulee kohdelluksi samanarvoisesti.

Syrjiviä käytäntöjä voi olla monella eri tasolla. Kaikki eivät esimerkiksi pääse käsiksi digitaalisiin palveluihin, tilat eivät ole esteettömiä liikuntarajoitteisille, sukupuolivähemmistöjä ei ole huomioitu wc-tiloissa. Kaupungin palveluita suunniteltaessa on huomioitava esteettömyys ja saavutettavuus, ja samalla myös kyky kohdata ihmisten moninaisuus. Helsinki kouluttaa työntekijöitään kohtaamaan vähemmistöjä ja tunnistamaan syrjiviä käytäntöjä ja rakenteita. Osa palveluista voi olla suoraan kohdistettu vähemmistöille. Helsingissä on järjestetty erikseen nuorisotoimintaa sateenkaarinuorille ja liikuntaa maahanmuuttajanaisille. Korona-aikana on kiinnitetty erityistä huomiota monikieliseen viestintään.

Miten luoda kaikille turvallista kaupunkitilaa siellä, mihin kaupungin omat toiminnot eivät yllä? Turvallisuus on osin jokaisen meidän harteillamme. On erityisesti aikuisten vastuulla luoda turvallista ilmapiiriä julkisiin tiloihin. Rasismiin, syrjintään ja kiusaamiseen on puututtava. Se, että kaupunki liputtaa Pride-viikolla sateenkaarilipuin tai huomioi ramadanin viettäjät, on vahva signaali kaupungin arvoista ja edistää avointa ilmapiiriä. Kun kaupunki viestii, että jokainen kaupunkilainen on tervetullut ja arvokas, vaikuttaa se myös ihmisten ajatteluun.  Vähemmistöjen huomioiminen ja kaikkien yhdenvertainen kohtelu ei ole keltään pois. Vähemmistöille turvallinen kaupunki on turvallinen jokaiselle sen asukkaalle.

Nasima Razmyar, Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari, SDP:n pormestariehdokas

Pyysimme kirjoituksia toimijoiltamme Demarinaisten vaaliteeseihin liittyen, käy tutustumassa kaikkiin Demarinaisten vaaliteemoihin:https://demarinaiset.fi/feminismia-kuntiin-kuntavaaliteesimme/