Ajankohtaista

Siiri Muhonen: Varhaiskasvatus 5-vuotialle

Päiväkodin tehtävä on tarjota laadukasta pedagogista toimintaa lapsille. Mitä lähemmäksi koulun aloitus lapselle tulee, sitä enemmän varhaiskasvatus alkaa valmistella lasta koulua varten. Tämä tarkoittaa kynätaitoja, suomen kielen taitoja, kärsivällisyyttä ja tunnetaitoja. Lisääntyneet haasteet oppimisessa ja tunnetaidoissa näkyvät koulutien alussa. 

Maksuton esiopetus on jokaisen lapsen oikeus. Lasten osaamiserot varsinkin elämän alkuvuonna on helpompi kuroa kiinni, kuin vanhempana. 

SDP onkin ehdottanut kaksivuotista esikoulua kaikille suomalaisille lapsille. Tämä käytännössä tarkoittaisi sitä, että kaikilla 5-ja 6-vuotiailla olisi oikeus puolipäiväiseen pedagogiseen toimintaan ilmaiseksi. Olen itse toiminut varhaiskasvatuksen erityisavustajana. Nyt opiskelen varhaiskasvatuksen opettajaksi. Oma kokemukseni kentältä on se, että moni lapsi voisi hyötyä kahden vuoden eskarista. Kuitenkin päätöksenteossa täytyy pitää mielessä se, että leikki on lapsen työtä ja liiallinen koulumaisuus ei ole tämän tavoitteena. Se, että lapsi on päiväkodissa ammattilaisten kanssa, saa lämpimän ruuan ja on turvassa ovat jo itseisarvoja.

Kuitenkaan kaksivuotinen esikoulu ei ole ainut keino tukea koulun alkua. Koulunkäynnin avustajat lisäävät läsnä olevien aikuisten määrää ja auttavat siten pieniä ihmisiä koulumaailman haasteissa. Avustajat myös auttavat luokanopettajia työtaakassa. Myös kunnat voivat luoda avustajien vakansseja varhaiskasvatukseen.

Kahden vuoden esikoulu toisi lisää tasa-arvoa lapsien välille. Oppimiseroja voitaisiin kaventaa jo varhaisemmin. Lähtökohtaisesti ilmainen esiopetus on lisäinvestointi tulevaan.

Siiri Muhonen, varhaiskasvatuksen opettajaopiskelija ja kuntavaaliehdokas Jyväskylästä

Pyysimme kirjoituksia toimijoiltamme Demarinaisten vaaliteeseihin liittyen, käy tutustumassa kaikkiin Demarinaisten vaaliteemoihin: https://demarinaiset.fi/feminismia-kuntiin-kuntavaaliteesimme/