Ajankohtaista

Varsinais-Suomen Demarinaiset: V-S demarinaiset iloitsevat lapsiperheiden palveluiden ja etuuksien paranemisesta

20.11.2022 syyspiirikokouksen kannanotto

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattien naispiirijärjestö iloitsee Sanna Marinin hallituksen päätöksistä, joilla helpotetaan lapsiperheiden elämää ja taloudellista toimeentuloa. Päätöksillä on jo osoitettu, että naisten aseman parantaminen on poliittisen tahdon asia.

Tuore perhevapaauudistus toi kaikille pienten lasten huoltajille mahdollisuuden hoitaa lastaan tasavertaisina. Tämä jakaa merkittävästi perheellisten naisten vastuuta lasten- ja kodinhoidosta sekä vapauttaa heidän työpanostaan ansiotyöhön ja työuralla etenemiseen täten myös parempaan ansiotasoon.

”Nyt on erittäin tärkeää, että työmarkkinaosapuolet tunnistavat 2020-luvun perheiden tasa-arvoisen elämäntyylin ja siirtävät uudistuneen perhevapaiden järjestelmän täysipainoisesti työehtosopimuksiin”, sanoo Varsinais-Suomen sosialidemokraattisen naispiirin puheenjohtaja Nina Savinen Pöytyältä.

Jo aiemmin tällä hallituskaudella SDP palautti kaikille lapsille subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen, johon Sipilän porvarihallitus teki merkittäviä rajoituksia. Lisäksi alensimme varhaiskasvatuksen maksuja siten, että yli 20 000 perhettä on käytännössä maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä. Edellisen kerran hallitusvastuussa ollessamme toimme esiopetuksen kaikille 6-vuotiaille.

SDP on parantanut nollatuntisopimuksilla ja muilla osa-aikaisilla työsopimuksilla työskentelevien oikeuksia. Työaikaa pitää arvioida ja tunteja lisätä, jos työtä onkin tarjolla enemmän. Tavoittelemme SDP:ssä järjestelmällisesti sitä, että myös naisvaltaisilla palvelualoilla on täysi työaika ja elämiseen riittävä palkka. Enää ei voi odottaa naisten joustavan työelämässäkään pyyteettömästi ja tekevän pätkätyötä matalalla palkalla.

”Kaikki nämä muutokset tuntuvat positiivisesti juuri naisten kukkarossa, sillä tyypillisesti naiset huolehtivat enemmän lapsiperheessä syntyvistä kuluista”, toteaa Nina Savinen.

Työtä lapsiperheiden hyväksi on jatkettava myös ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. SDP:n tavoitteena on varhaiskasvatuksen maksuttomuus ja esiopetuksen kaksivuotisuus, joilla edelleen turvataan kaikkien lasten osallistumista. Lisäksi panostamme koulutukseen kaikissa ikäryhmissä selkeänä tavoitteenamme nostaa Suomi takaisin Pisa-tutkimusten kärkimaaksi.

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Naispiiri piti syyskokouksensa Sauvossa 20.11.2022.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen Demarinaisten puheenjohtaja Nina Savinen

[email protected]