Puoluekokous 2020

SDP:n puoluekokous järjestetään 22.-24.8.2020 Tampereella. Puoluekokouksessa on 500 kokousedustajaa.

Sosialidemokraattisilla Naisilla on puoluekokoukseen aloiteoikeus. Olemme valmistelleet puoluekokoukseen kuusi aloitetta.

Demarinaiset ovat mukana puoluekokouksessa. Järjestämme myös ennen puoluekokousta liittomme jäsenille, jotka toimivat myös puoluekokousedustajina webinaarin.

Demarinaisten puoluekokousaloitteet:

Aloite 1.: Aborttilaki on muutettava raskaana olevan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi

Aloite 2.: Puolueelle ja puolueen toimijoille on laadittava selkeät toimintaohjeet verkkoväkivaltaa vastaan

Aloite 3.: Kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisävero on laskettava 24 prosentista alennettuun 10 prosentin arvonlisäveron kantaan.

Aloite 4.: Yhdenvertaisuusohjelman ja syrjimättömän tilan sääntöjen jalkauttaminen puolueen toimintaan

Aloite 5.: Sosialidemokraattisille Naispiireille aloiteoikeus

Aloite 6.: Yhden hengen kotitalouksien elämäntilanteeseen on kiinnitettävä enemmän huomiota kaikessa päätöksenteossa

Kaikki puoluekokouksen 2020 aloitteet ja asiakirjat löytyvät täältä.