Puoluekokous 2020

SDP:n 46. puoluekokous järjestettiin 22.-24.8.2020 Tampereella. Puoluekokouksessa on 500 kokousedustajaa.

Sosialidemokraattisilla Naisilla on puoluekokoukseen aloiteoikeus. Olemme valmistelleet puoluekokoukseen kuusi aloitetta.

Demarinaiset ovat mukana puoluekokouksessa. Järjestämme myös ennen puoluekokousta liittomme jäsenille, jotka toimivat myös puoluekokousedustajina webinaarin.

Demarinaisten puoluekokousaloitteet:

1. Aloitekirjan aloite nro: 169: Aborttilaki on muutettava raskaana olevan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi

Aloite ja puoluehallituksen esitys

2. Aloitekirjan aloite nro: 195: Puolueelle ja puolueen toimijoille on laadittava selkeät toimintaohjeet verkkoväkivaltaa vastaan

Aloite ja puoluehallituksen esitys

3. Aloitekirjan aloite nro: 2: Kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisävero on laskettava 24 prosentista alennettuun 10 prosentin arvonlisäveron kantaan.

Aloite ja puoluehallituksen esitys

4. Aloitekirjan aloite nro: 196: Yhdenvertaisuusohjelman ja syrjimättömän tilan sääntöjen jalkauttaminen puolueen toimintaan

Aloite ja puoluehallituksen esitys

5. Aloitekirjan aloite nro: 237 : Sosialidemokraattisille Naispiireille aloiteoikeus

Aloite ja puoluehallituksen esitys

6. Aloitekirjan aloite nro: 67: Yhden hengen kotitalouksien elämäntilanteeseen on kiinnitettävä enemmän huomiota kaikessa päätöksenteossa

Aloite ja puoluehallituksen esitys

Kaikki puoluekokouksen 2020 aloitteet ja asiakirjat löytyvät täältä.