Ajankohtaista

1.4.2015 Tytti Tuppurainen: Yksinäisten yhteiskunta kaipaa auttajaa

– Ei ole arvokkaampaa asiaa kuin halu pitää läheisestä huolta. Lähimmäisenrakkaus elää vahvasti keskuudessamme, kansanedustaja, SDP:n vaalipäällikkö Tytti Tuppurainen sanoo. Yksinäisyyden ongelman voittamisessa avainasemassa olemme me kaikki. Kuitenkin myös hyvinvointipalveluilla on oma osansa yksinäisyyden torjumisessa. Hyvinvointipalveluiden leikkaaminen merkitsee kylmää ja kovaa yhteiskuntaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön 1.4.2015 pidettävän yksinäisyysfoorumin avaaja, ministeri Laura Räty on esittänyt palveluiden leikkaukset välttämättömyytenä. Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen pelkää seurauksia, joita palveluihin kohdistuvista leikkauksista koituu omaishoidosta vastaaville. Nykytilanteen perusteella ei ole vaikea arvata, etteikö hyvinvointipalveluiden leikkaaminen johda nimenomaan naisten työtaakan kasvamiseen.

Leikkauslinjaa voi arvostella puhtaasti taloudellisin perustein: naisten täysipainoinen osallistuminen työelämään muuttuu entistä hankalammaksi. Talouden sijaan Tuppurainen kuitenkin perää muita arvoja, oikeudenmukaisuutta ja inhimillisyyttä. Ei ole inhimillistä panna ihmisiä tekemään raskaita valintoja työn ja lähimmäisten hoivan välillä. On muistettava, että omaishoidon on aina perustuttava aitoon vapaaehtoisuuteen.

Taustoja: 
Omaishoidon tukijärjestelmän piirissä on vain murto-osa kaikesta omaisten tekemästä hoivatyöstä. Arviolta jopa 350 000 henkilöä toimii omaisensa pääasiallisena auttajana, ja heistä noin viidesosa tekee työtä ympärivuorokautisesti. Varsinaisia sopimusomaishoitajia on hieman yli 40 000 henkilöä, ja määrä on tasaisessa kasvussa. Omaishoitajien työ on arvokasta rahassa mitaten, sillä Kelan arvioiden mukaan omaishoitona tehtävän hoitotyön laskennallinen arvo verrattuna vaihtoehtoisten palvelujen kustannuksiin on peräti 3,4 miljardia euroa

Lisätietoja:

Tytti Tuppurainen
p. 040 084 0594
Demarinaisten puheenjohtaja, SDP:n vaalipäällikkö