Ajankohtaista
Kaksi nuorta pitävät toisiaan kädestä, toisella heistä on päällään farkkutakki ja toisella keltainen takki. Taustalla vihreä nurmikko.

Hyvinvointi on tasa-arvokysymys – Demarinaisten aluevaalitavoitteet

Demarinaisten aluevaalitavoitteet:

Laadukkaat ja riittävät palvelut

 • Hyvinvointialueen palvelut ovat laadukkaita ja saavutettavissa, tämä koskee myös digitaalisia palveluita. Arjen sujuvuuden kannalta on keskeistä, että sosiaali- ja hoiva-alan palvelut ovat kattavat ja palveluiden piiriin pääsee nopeasti.
 • Hyvinvointialueella toteutuu hoitotakuu, jossa jokaisen tulee päästä perusterveydenhuollon ja mielenterveyspalveluiden vastaanotolle viikon kuluessa. Suun terveydenhuollon palveluiden hoitotakuu toteutuu kolmen kuukauden kuluessa.
 • Hyvinvointialueella on toimivat ja riittävät resurssit ennaltaehkäiseville palveluille, kuten neuvolapalveluille ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille. Nämä palvelut parantavat etenkin lasten ja nuorten hyvinvointia.
 • Lähisuhdeväkivaltaan puututaan nykyistä tehokkaammin.
 • Hyvinvointialueella on laadukkaat ja kattavat palo- ja pelastustoimenpalvelut.

Ihminen palveluiden keskiössä

 • Hyvinvointialueen tuottamat palvelut ovat asiakkaiden erityistarpeet huomioon ottavia. Sukupuoli ja sen moninaisuus, kulttuurinen tausta, monikielisyys, vammaisuus, ikä ja muut erityistarpeet otetaan huomioon.  
 • Palvelut tukevat maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta ja kotoutumista. Erityisesti naisten kiinnittyminen yhteiskuntaan tukee lasten ja koko perheen hyvinvointia ja kotoutumista.
 • Päätöksenteossa kuullaan eri asiantuntija- ja vaikuttamistoimielimiä, kuten esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostoja ja nuorisovaltuustoja.

     Reilu työnantaja

 • Hyvinvointialue noudattaa reilua työnantajapolitiikkaa.  Työntekijöiden ja omaishoitajien työssäjaksamiseen ja työoloihin kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Hyvinvointialue huomioi rekrytoinneissa työnhakijoiden moninaisuuden. Tämä tapahtuu esimerkiksi edistämällä anonyymia rekrytointia hyvinvointialueilla.
 • Sukupuolten tasa-arvo on läpileikkaava osa hyvinvointialuestrategioita.
 • Hyvinvointialueen kilpailutuksissa otetaan huomioon myös pienten hoito- ja hoiva-alanyritysten mahdollisuudet tarjota palveluita.