Ajankohtaista

Kokoustiedote: Demarinaisten hallituksen kokous 22.11.

Liittohallituksen vuoden 2015 viimeinen kokous pidettiin Miina Sillanpää -säätiön tiloissa Helsingissä.

Kokouksen aluksi kuultiin säätiönjohtaja Eija Sorvarin alustus säätiön toiminnasta, minkä jälkeen kansanedustaja Tuula Haatainen puhui Miina Sillanpäästä ja käytiin vilkasta keskustelua poliittisesta tilanteesta. Varsinkin tasa-arvo ja naisten aktiivisuus puhuttivat. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta etäosallistua liittohallituksen kokouksiin.

Kokouksessa käsiteltiin Naisliiton talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Toimintasuunnitelmaan päätettiin lisätä kirjaus Demarinaisten pyrkimyksestä osallistua aktiivisesti maahanmuuttajien kotoutustyöhön, ajatuksella ”mitä Miina tekisi”. Käsiteltiin myös nais- ja puoluepiirien yhteistyösuunnitelmia vuodelle 2016.

Liittohallitus pyytää Naispiireiltä ehdotuksia vuoden 2016 Risto Rohkea -tunnustuksen saajaksi tammikuun 2016 loppuun mennessä.