Ajankohtaista

Sosialidemokraattiset Naiset 120 -vuotta: yli vuosisata tekoja tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta

Sosialidemokraattisten Naisten alkujuuri Työläisnaisliitto, perustettiin heinäkuussa 1900. Yhteiskunnallinen järjestötoiminta lähti naisten elämän arkisista ongelmista. Työolojen parantamisen ja palkkojen korottamisen sekä raittiusvaatimuksen lisäksi naistoiminta laajeni pian kamppailuksi poliittisen kansalaisoikeuden puolesta. SDP oli ainoa puolue, joka vaati yleistä ja yhtäläistä ääni- ja vaalioikeutta kaikille täysi-ikäisille naisille ja miehille säädystä sekä varallisuudesta riippumatta.

 

1920-30 -luvulla kotitaloudellinen valistustyö nivoutui mukaan ja yleispoliittisista linjauksista siirryttiin keskittymään sosiaali- ja perhepoliittisiin asioihin. Naisliiton panos sosiaalisten kansalaisjärjestöjen perustajana oli merkittävä. Niiden luomat sosiaaliturvan muodot edelsivät Suomessa valtiollista sosiaaliturvajärjestelmää ja hyvinvointivaltiota.

 

Puoluehajaannuksen vuoksi naisliittokin jakaantui kahtia: Sosialidemokraattinen naisliitto ja Suomen Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliitto (1959). 1960-luvun radikalisoitumisen myötä naisliitto palasi yleispoliittisiin kysymyksiin. Samalla naisliitossa aina tärkeällä sijalla ollut kansainvälisyys lisääntyi ja rauhantyö sekä solidaarisuustoiminta muodostui oleelliseksi osaksi järjestötoimintaa.

 

1980-luku oli voimistuvan naisliikehdinnän aikaa, jolloin eri intressipiirejä yhdistivät naisverkostot. Suomalaisnaisten laaja delegaatio oli vuonna 1987 matkalla kotiin Moskovasta suuresta kansainvälisestä naisten konferenssista, kun Sosialidemokraattisten Naisten pääsihteeri Marianne Laxén keksi ehdottaa joukolle yhteistä elintä hoitamaan lukuisia kansainvälisiä tehtäviä, joita jokainen taho hoiti omillaan. Niinpä syyskuussa 1988 perustettiin Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry. Sen jäseniksi liittyivät kaikkien eduskuntapuolueiden naisjärjestöt, mikä on yhä tänä päivänä varsin ainutlaatuista maailmassa.

 

1980-luvulla poliittisten puolueiden piirissä Naisliiton työ HLB- ihmisten seksuaalisen yhdenvertaisuuden puolesta oli päänavausta, johon liittyi omat riskit ja ryöpytykset. Meille myös yksityinen on poliittista.

 

2000-luvulla sosialidemokratian ja feminismin liitto vahvistui. Vuonna 2003 naisliitto vaati myös puoluetta julistautumaan feministiseksi puolueeksi, mikä tapahtui lopulta vuonna 2016. Feministinen talouspolitiikka, sukupuolivaikutusten arviointi, tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden valtavirtaistaminen ovat tämän päivän Naisliiton politiikan tekemisen työkaluja.

 

Omintakeinen tiukka tiivistys pohjaa Maria Lähteenmäen Vuosisadan naisliike -kirjaan. Suosittelen erinomaisen kirjan ostamista Naisliitosta 10 euroa + postikulut.

Tekstin on koonnut Demarinaisten toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen