Ajankohtaista

Vaadimme kestävän kasvun ratkaisuja kehysriiheen

Marinin hallitus kokoontuu tällä viikolla kehysriiheen keskustelemaan loppuhallituskauden menokehyksestä. Meille sosialidemokraateille on tärkeää löytää kestäviä ratkaisuja esimerkiksi koulutukseen ja tutkimus, kehitys ja innovaatio- rahoitus (TKI) -rahoituksen tukemiseen.

”Tällä hallituskaudella olemme toteuttaneet historiallisen koulutusuudistuksen pidentämällä oppivelvollisuutta ja muuttaneet toisen asteen maksuttomaksi. On välttämätöntä, että koulutuksen tukemiseen löydetään pitkän aikavälin ratkaisuja, etenkin ammatillisessa koulutuksessa”, Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen vaatii.

Toinen keskeinen tavoite on turvata TKI- rahoitus ja sen tulevaisuus. On selvää, että kertaluontoisten investointien lisäksi on löydettävä myös hallituskauden ylittäviä rahoitusratkaisuja. TKI- investoinnit kasvattavat Suomen kilpailukykyä ja vahvistavat taloutta pitkällä aikavälillä, siksi rahoitusratkaisujen löytäminen onkin keskeistä.

Suomen kantokyvyn ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi myös kysymykset sosiaali- ja terveyspalveluiden -sektorin rahoituksesta ovat keskeisiä. Meidän on turvattava osaavan henkilökunnan saatavuus ja taattava reilut työolosuhteet myös haastavina aikoina. Hoitajamitoituksen varmistaminen hoito- ja hoivapalveluissa on ollut välttämätöntä ja jatkossa onkin parannettava vielä henkilökunnan työoloja, sekä palkkauksen houkuttelevuutta.

”Kehysriihessä tullaan tekemään tärkeitä ratkaisuja Suomen huoltovarmuuden ja kantokyvyn osalta. Vaadimme, että päätökset tukevat kestävää kasvua ja päätöksiä tehdään kauaskantoisesti”, Tuppurainen päättää.

Ukrainan sota on vaikuttanut paitsi koko maailman myös Suomeen. Suurin osa sotaa pakenevista ovat naisia ja lapsia. Onkin välttämätöntä, että yhteiskuntana teemme kaikkemme heidän tukemiseksensa. Tämä tarkoittaa panostuksia esimerkiksi kotouttamispalveluihin ja eri viranomaisten toimintaan.  Lisäksi on kiinnitettävä huomioita palveluiden naiserityisyyteen ja saavutettavuuteen.

Lisätietoja:     

Tytti Tuppurainen      

puheenjohtaja, ministeri      

tytti.tuppurainen(a)eduskunta.fi      

p. 040 084 0594