Ajankohtaista

Uudenmaan Demarinaiset: Tasa-arvon takapakki on aito uhka

Uudenmaan demarinaiset haluavat lisätä tietoisuutta maailmanlaajuisesta tasa-arvoa
uhkaavasta liikehdinnästä, Uudenmaan Demarinaisten kevätkokous korostaa.

 
Aborttioikeus on nousemassa yhdeksi keskeisistä kysymyksistä USA:n presidentinvaaleissa, eivätkä Eurooppa tai Suomi ole immuuneja vastaavalle tasa-arvon takapakille. Niin kutsutun anti-gender-liikehdinnän eli sukupuolten tasa-arvon vastustuksen taustalla on laaja joukko populistisia, nationalistisia, uskonnollisia ja äärioikeistolaisia toimijoita, jotka saavat rahoitusta mm. Venäjältä. Liikehdinnän tavoitteena on paitsi estää kehitystä myös peruuttaa jo saavutettuja sopimuksia tai lainsäädäntöä. Uudenmaan demarinaiset vaativat, että demokraattisessa, tasa-arvon lisäämiseen tähtäävässä oikeusvaltiossa ei anneta sijaa naisten asemaa heikentäville voimille.
 
Nykypäivän ilmiöt, kuten maalittaminen ja vihapuhe, haastavat naisten oikeuksia. Ilmiö on vahvasti sukupuolittunut, ja naisilla on peräti 27-kertainen riski joutua vihapuheen kohteeksi. Suomessa lähes 60 % tytöistä on vastannut epäröivänsä osallistua somekeskusteluihin väkivallan pelossa. Vihapuhe voi pahimmillaan vaikuttaa päätökseen lähteä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja ehdolle asettumiseen vaaleissa, mikä kaventaa demokratiaa. Uudenmaan demarinaiset muistuttavat, että sananvapaus ei tarkoita vapautta tarkoituksella loukata toista tai jotain ihmisryhmää. 


Euroopan unionilla on tärkeä rooli tasa-arvon ja naiskysymysten edistäjänä. Alkuvuodesta EU pääsi sopuun historiansa ensimmäisestä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta laista, minkä lisäksi EU:n toimin torjutaan mm. palkkasyrjintää ja autetaan poistamaan sukupuolten väliset palkkaerot. Suomi on monin tavoin esimerkillään edistänyt tasa-arvoa Euroopassa ja koko maailmassa. Mutta työn on jatkuttava. Siksi Uudenmaan demarinaiset kehottavat kesäkuun EU-vaaleissa äänestämään ehdokkaita, jotka varmuudella toimivat aktiivisesti ja entistä ponnekkaammin tasa-arvoa edistäen. Tällaisia ehdokkaita löytyy SDP:n ehdokaslistalta.
 
Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 9. kesäkuuta 2024.