Eduskuntavaalit 2019

14:07

DEMARINAISTEN

EDUSKUNTAVAALIOHJELMA 2019

 

Tasa-arvo kasvattaa yhteiskunnan hyvinvointia ja vaurautta, minkä myötä perheiden hyvinvointi lisääntyy. Tasa-arvopolitiikan tulee olla pitkäjänteistä ja linjakasta, jotta ihmiset voivat luottavaisina suunnitella elämäänsä ja perheen perustamista.

Tulo- ja omaisuusverojen kasvu, terveyserot, koulutuksen jakautuminen sekä eriarvoisuus työelämässä ovat tärkeimmät muutosta vaativat tasa-arvohaasteet. Eriarvoisuuden kasvu nujerretaan ja talouskasvun hyöty suunnataan lapsille. Käyttöön otetaan perhevapaissa tasa-arvoinen malli, joka mahdollistaa joustavamman työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Hyvin toteutetulla uudistuksella on myönteinen vaikutus pienten lasten äitien asemaan työelämässä sekä palkkakehitykseen ja eläkkeisiin.

 

Alla olevia kuvakkeita klikkaamalla pääset tutustumaan vaaliohjelman tavoitteisiin aihealueittain. Sivun alhaalta löydät koko vaaliohjelman pdf tiedostona sekä kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi.

 

 

Valppautta Siskot! vaaliohjelma pdf- muodossa

English version pdf: Stay alert Sisters!

Svenska versionen pdf:  Var på alerten Systrar!

Valppautta Siskot! vaaliohjelma power point- esityksenä

 

Tästä pääset katsomaan vaalikevään Naispiirien tapahtumat.

 

SDP:n vaalisivuille pääset tästä.